Český západ o.s. v této chvíli nabízí dvě volné pracovní pozice – výkonný/á ředitel/ka (uzávěrka přihlášek 20. 8. 2012) a sociální pracovník (uzávěrka 10. 8. 2012).

  Podrobnosti najdete na stránce
  http://www.cesky-zapad.cz/o-sdruzeni/volna-mista Informace: tel. 602 663 585.

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Autor