V půli října odstartuje nový projekt České rady dětí a mládeže (ČRDM) pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“. Půjde v něm o tři dny plné dobrovolnických aktivit, jež proběhnou po celé naší republice ve dnech 12.–14. října 2012.

  Kdykoliv během těchto 72 hodin – a zároveň po jakkoliv dlouhou dobu – se dobrovolníci ve všech krajích Česka pustí do aktivit, jimiž pomohou druhým lidem, přírodě nebo svému okolí. Výstupem těchto projektů má být kromě hmatatelných výsledků i spousta úsměvů, radosti a dobrých pocitů z nezištné práce.

  „Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho,“ shrnuje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, „přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je vzájemně spolupracovat a citlivěji vnímat svět kolem sebe.“

  crdmBrigáda, neřkuli dobrovolná práce, není v praxi dětských a mládežnických sdružení ničím neobvyklým. (Foto Aleš Sedláček, Liga lesní moudrosti)Od pořádání jednotlivých projektů si organizátoři slibují také posílení vazeb uvnitř místních komunit mladých lidí, kterým nabídnou zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. 72 hodin jim může sledováním společného cíle napomoci i k navázání užitečných partnerských vztahů s místními radnicemi a podnikateli v jednotlivých obcích. „Již nyní máme přihlášeny projekty, které se věnují úklidu měst, lesů, či rekonstrukce autobusové zastávky,“ uvádí jako příklad hlavní koordinátor projektu Ondřej Šejtka.

  Internetové stránky projektu ČRDM Projekt 72 hodin – Ruku na to! je určen dětem, rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí snaha nezištně pomoci druhým nebo svému okolí.
  Zájemci mohou vlastní projekty registrovat na webových stránkách www.72hodin.cz, kde naleznou také všechny potřebné informace.

  ČRDM pořádá 72 hodin – Ruku na to! v České republice poprvé. Shodný projekt úspěšně probíhá už více než deset let v řadě evropských států a zapojilo se do něj více než 200.000 dobrovolníků. Zmíněný projekt letos proběhne v podobných termínech jako u nás také na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a v Bosně a Hercegovině.

  Brigáda, neřkuli dobrovolná práce, není v praxi dětských a mládežnických sdružení ničím neobvyklým. (Foto Tomáš Novotný, Asociace TOM)Brigáda, neřkuli dobrovolná práce, není v praxi dětských a mládežnických sdružení ničím neobvyklým. (Foto Tomáš Novotný, Asociace TOM)Brigáda, neřkuli dobrovolná práce, není v praxi dětských a mládežnických sdružení ničím neobvyklým. (Foto Pionýr)ČRDM byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes zastřešuje téměř stovku organizací (mezi nimi je většina celostátních sdružení dětí a mládeže), reprezentujících přes 200 000 individuálních členů. Mezi členskými sdruženími ČRDM jsou jak sdružení velmi malá, lokální, tak i ta největší, a to včetně devíti krajských mládežnických rad.

  V rámci akce Stromy Anežky České pomohl zasadit jednu ze svatoanežských lipek i pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Stromku předtím požehnal. (Foto Jiří Majer)Není to poprvé, co Česká rada dětí a mládeže organizuje dobrovolnický projekt celorepublikového dosahu; loni na podzim se z jejího podnětu uskutečnila akce nazvaná Stromy Anežky České. V jejím rámci zasadili dobrovolníci – v převážné míře šlo přitom o členské spolky ČRDM – po celé naší vlasti stovku pamětních lip připomínajících 800 let uplynuvších od narození slavné světice. Akci tehdy osobně podpořili komunální politici i společensky respektované osobnosti – příkladně pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka.