Honza Husák a Janina Votavová představili na tiskové konferenci 4. října 2012 v pražské kavárně K-Café nadcházející 3. ročník projektu Kecejme do toho.

  Honza Husák a Janina Votavová představili 3. ročník projektu Kecejme do toho

  Zároveň bilancovali již uskutečněné dva ročníky projektu, během nichž společně s Jirkou Letem připravili více než třicet workshopů a kulatých diskuzních stolů, několik kulturních akcí pro mladé a konferenci v závěru každého z předchozích ročníků. Zorganizovali přes dvacet anket na nejrůznější témata, která pálí mladé lidi, jako například otázka školného na vysokých školách, rasizmu a xenofobie, státních maturit a dalších témat.
  Z těchto akcí a anket získali více než 12 000 názorů.
  Na evropské úrovni se zástupci projektu účastní konzultací pro předsednické země EU, týkajících se priorit jednotlivých zemí vůči mladým lidem.

  Honza Husák - projekt Kecejme do toho (ČRDM)Janina Votavová - projekt Kecejme do toho (ČRDM) Koordinátoři projektu se snaží o maximální přístupnost projektových aktivit a diskuzí pro mladé z různých konců republiky.
  V současné době byli přizváni ke spolupráci s MŠMT na přípravě „nové“ státní Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na další období.

  Projekt Kecejme do toho se snaží v českém prostředí vytvořit celonárodní platformu, kde by mladí lidé mohli vyjadřovat své názory. Chceme tímto mezi mladými Čechy více podpořit participaci, tedy spoluúčast na veřejném životě.
  Projekt poskytuje možnost dětem a mládeži vyjadřovat své názory na věci, které se jich přímo týkají. Podporuje tak především demokratické principy, rovnoprávný dialog a aktivní diskusi mladých s dospělými. Výstupy projektu budou průběžně monitorovány a názory mladých lidí budou předloženy dotčeným státním institucím.

  projekt Kecejme do toho - strukturovaný dialog mládeže Co si mladí lidé myslí o:
  • rasismu a xenofobii v ČR;
  • možnostech studentských praxí a stáží;
  • veřejném prostoru a spolužití občanů;
  • dobrovolnictví v ČR a v EU?
  Jaká témata jsou aktuální v roce 2012?
  Jak reagují na názory mladých lidí čeští a evropští politici?

  To vše najdete na stránkách projektu:
  www.kecejmedotoho.cz