Prosluněný Kypr se stal ve dnech 11. – 13. září místem, kde se uskutečnila závěrečná konference aktuálního předsednictví EU a tzv. strukturovaného dialogu EU s mládeží.

  Vstup do konferenčního komplexu kyperského předsednictví EU

  Předseda Evropského fóra mládeže (zdroj CY PRES 2012) Tématem bylo začleňování mladých lidí, kteří mají původ mimo státy EU, ale přesto zde žijí, ať již díky svým rodičům, studiu, nebo na základě svého rozhodnutí. Téma se z různých úhlů pohledu diskutovalo na workshopech a formálních i neformálních setkáních účastníků. Úkolem celkem 7 workshopů bylo prodiskutovat vylepšení situace v začleňování mládeže a zejména mladých lidí z migrantských prostředí. Mezi diskutujícími se potkali zástupci mladých lidí, mládežnických organizací, představitelé ministerstev zodpovědných za mládež a samotných mladých lidí, kteří mají migrantské kořeny mimo zemi, která je vyslala. Jen díky sdílení přímých zkušeností mohou být politiky EU nastaveny tak, aby opravdu daným cílovým skupinám pomáhaly a nebyly rozhodováním „o nás bez nás“. Konkrétní témata pokrývala celou škálu situací a problematických oblastí – roli médií, vzdělávání, předsudky a mezikulturní dialog, rovné příležitosti na trhu práce, nastavení politik pro začleňování a participaci a podporu neziskového sektoru.

  Zástupci členských států EU, kteří přijeli na Kypr diskutovat s mladými Podklady pro práci byly připraveny na základě předešlých konzultací ve všech členských státech EU, včetně České republiky. Popisovaly tak zkušenosti mladých lidí a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží z celé EU. Vytvořit pouhá dvě doporučení z každého tematicky zaměřeného workshopu se ukázalo jako poměrně náročné, přesto se během prací nabitých dní podařilo všem účastníkům dohodnout se na finální podobě výstupů. Demokratický proces na evropské úrovni ne vždy dokáže zohlednit všechny kvalitní doporučení pro ČR, i proto zůstává i na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby dále pracovalo s českými výstupy při tvorbě svých politik a při komunikaci s dalšími ministerstvy a úřady v ČR.

  Jedna z pracovních skupin konference - Kypr 2012 Závěrečná doporučení na evropské úrovni jsou přiložena pod tímto článkem. Strukturovaný dialog se opět osvědčil jako cesta, jak svést k dialogu mladé lidi´, úředníky a politiky, kteří o nich rozhodují. V EU má za sebou již druhý rok a půl trvající cyklus, který byl zakončen právě touto kyperskou konferencí. V roce 2013 bude zahájen již třetí cyklus, který se bude věnovat dále otázkám lepšího začleňování mladých lidí do evropské společnosti nejen v Bruselu, ale i na všech místech, která do EU patří, a to jak v oblasti vzdělávání, trhu práce, tak i občanského zapojování.

  Evropská komisařka na konferenci mladých (zdroj CY PRES 2012) Výstupy z kyperské konference již tradičně budou projednávání Radou ministrů zodpovědných za otázky mládeže, stane se tak na listopadovém zasedání. Doufejme, že i letos se naváže na předešlé úspěchy a Rada ministrů EU složená z ministrů všech členských států přijme i letos doporučení z konference strukturovaného dialogu a zapracuje je do Rozhodnutí EU, které by poté měly členské státy reflektovat a uvádět v platnost ve svých státech.

  Reportážní video z konference můžete shlédnout na stránkách Evropského portálu mládeže
  (http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=cs).
  Oficiální stránky konference:
  http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/education-youth-culture-sport/press-release-voice-of-youth-heard-at-the-heart-of-eu-policy-making

  Související:
  Nedostatek souznění pro práva mladých lidí na konferenci ministrů v Petrohradě
  http://www.adam.cz/clanek-2012100017-nedostatek-souzneni-pro-prava-mladych-lidi-na-konferenci-ministru-v-petrohrade.html