Do celostátního projektu „72 hodin – Ruku na to!“, konaného od 12. do 14. 10. 2012, se zapojilo i Tymy – Středisko volného času. p.o. Holešov.

  Pracovníci SVČ společně s dětmi přihlásili dva projekty. Jeden byl zaměřen na seniory a druhý na pomoc dívce Esterce, která je v současné době po nehodě na invalidním vozíku. V pátek 12. 10. jsme navštívili 3. oddělení v centru seniorů v Holešově.

  Na návštěvě 3. oddělení centra seniorů v Holešově. (Foto Tymy)Tam jsme si s obyvateli centra popovídali, zazpívali, předali jim dárečky od dětí. Setkání s „babičkami a dědečky“ bylo pro nás všechny příjemným zážitkem. Obdivovali jsme u mnohých vitalitu a životní optimismus a obdivuhodnou paměť textů písní z jejich mládí. Návštěva byla pro nás velmi cenná, opět jsme si všichni uvědomili, jak důležité jsou pozitivní zážitky z dětství, které se v pozdějším věku vybavují, a je díky nim nač vzpomínat.

  Dopisy pro Esterku (foto Tymy)Na realizaci druhého projektu se podílela děvčata z tanečního kroužku Sundance. Dívky v rámci soustředění napsaly dopisy a namalovaly spoustu obrázků stejně staré Esterce, která je v současné době, po úrazu, upoutána na invalidní vozík. Pracovníci SVČ se přidali k tomuto projektu zakoupením dárku: velkého a malého růžového slona pro štěstí. Esterko, držíme Ti palce a věříme, že za námi brzy přijedeš!

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.