Když občanské sdružení Hodina H z Pelhřimova dostalo možnost vyslat jednoho účastníka ve věkové kategorii 50+ na mezigenerační výtvarný workshop, nezaváhala jsem a vydala jsem se tam. Workshop se zajímavým názvem “I will tell you a story”, v českém překladu „Řeknu Ti příběh“, se konal v první polovině října v polském městě Wroclaw v rámci programu Grundtvig.

  Zanedlouho poté, co jsem dostala nabídku workshopu „I will tell you a story“ jsem už seděla v liduprázdném večerním vlaku směr Wroclaw. Moje těšení na výtvarnou část workshopu střídaly obavy, zda moje angličtina bude stačit na podmínku účasti – pracovní jazyk angličtina. Ale v duchu „štěstí přeje odvážným“ se pak odvíjel celý můj pobyt. Vlastní workshop probíhal v sídle hostitelské organizace Dom Edyty Stein.

  Mezigenerační výtvarný workshop s názvem “I will tell you a story“ se konal v Polsku Už jen pobyt v tomto domě byl silný zážitek. Pocítila jsem tady, i v samotné Wroclawi, to, čemu se říká „genius loci“. Nemůžu se nezmínit o samotné Edyte Stein. Ta žila se svými židovsko-německými rodiči v tomto domě. Studovala pedagogiku, filozofii, historii. Stala se významnou polskou filozofkou. Za války byla deportována do koncetračního tábora Auschwitz, kde 9. 8. 1942 zahynula. Roku 1998 byla kanonizovaná a prohlášena Patronkou Evropy. A tohle zvláštní duchovní prostředí se vznášelo nad celým workshopem…

  Mezigenerační výtvarný workshop s názvem “I will tell you a story“ se konal v Polsku Našimi školiteli byli mladí výtvarníci z Francie, Anglie, a dokonce z Hong Kongu. Každý z nich nás zasvěcoval do výtvarného oboru, který mu byl nejblíže. Tak například textilní koláže, tisky, grafiky, malby na lampiony, kresby čínskými štětci apod. Ale jak už název workshopu napovídá, výtvarné práce byly jen prostředkem k vyjádření pocitů, zážitků a emocí, o kterých jsme nad svými díly vyprávěli. Některé „story“ byly velmi obsáhlé a citlivé. Pozoruhodná byla společná práce dvou lidí, kteří si vzájemně sdělili své radosti i obavy a poté je vkreslili do obrázku svého kolegy. Tady asi měla největší prostor myšlenka celého workshopu. Kdy si o svých pocitech vypráví stará dáma z Irska s mladým klukem z Turecka, mladá Estonka naslouchá seniorovi z Itálie…

  Smíšená skupina mladých lidí a lidí „50+“ je zajimavá a inspirativní myšlenka. Organizace workshopu byla perfektní a program se striktně dodržoval. Ráno se začínalo v 10 hodin a s přestávkou na oběd se pracovalo do 18 hodin.

  Každému v mém věku (59), kdo má jen trochu odvahy vycestovat a touhy po sebevzdělávání bych tyto workshopy doporučila. Odměnou mu budou netradiční zážitky, zvýšené sebevědomí, silné emoce a nová přátelství! A na závěr poděkování Hodině H, bez které by mě asi nic takového nepotkalo.

  Autoři