Národní parlament dětí a mládeže opět ukázal, že vývoj politické situace v České republice není mladým lidem lhostejný. V neděli 18. listopadu uspořádal ve spolupráci se sociální sítí OurSpace veřejnou diskuzi s prezidentskými kandidáty. V hotelu Fusion, kde celá akce probíhala, tak mladí lidé mohli pokládat své dotazy živě nebo prostřednictvím sociální sítě OurSpace.

    Ze všech oslovených na diskuzi dorazila čtveřice ve složení Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Vladimír Dlouhý a Přemysl Sobotka. V první části jim byly pokládány dotazy ze sociální sítě OurSpace.cz. Hned v úvodu odpovídali na dotaz ohledně problematiky volebního práva od 16 let. Žádný z kandidátů se pro tuto možnost nevyslovil, ačkoliv všichni zdůraznili úlohu diskuze s mladými lidmi o politické situaci a občanské participaci. Bobošíková zdůraznila také odlišnost mezi úlohou rodiny a školy. Ostatní kandidáti také souhlasili s faktem, že diskuze o politice či s politiky by měly probíhat na půdě školy, pro nestrannost je však velmi důležité, aby zůstalo jen u faktů bez ideologického podkresu.

    Kandidáti na prezidenta ČR v Další část debaty směřovala k mládežnické politice. Jak kandidáti vnímají mládežnickou politiku, zda ji podporují a jak by podle nich měla vypadat. Zde se také diskutující shodli, že vést dialog s mladými lidmi a podporovat jejich aktivity je jednou z klíčových úloh státu. Bobošíková zmínila nárůst aktivity mladých lidí v rozvojových zemích a potřebu tuto aktivitu rozvíjet i u nás, aby se stát mohl dále rozvíjet. Při zhodnocení participace mládeže na veřejném dění se však kandidáti ve svých názorech rozcházeli. Zatímco Dientstbier si nemyslí, že mladí lidé jsou politicky aktivní, Sobotka upozornil na dění v jižních Čechách, kde studenti protestují proti radní. Všichni však souhlasili s důležitostí času, který je potřeba pro „uzrání“ názorů a teprve poté pro případný vstup do politiky.

    OurSpace V poslední části programu se ke slovu dostali studenti přímo v sále. Pokládali nejrůznější dotazy. Mimo jiné na interrupci. Zde kandidáti jednomyslně zdůraznili možnost svobodné volby ženy. Odpovídali také na otázku ohledně jejich vlastní činnosti, co konkrétně kdo z nich udělal pro mladé lidi a děti. Zde se odpovědi lišily, například Sobotka zmínil svou lékařskou činnost, Bobošíková zase výchovu svých dvou dcer.

    Národní parlament dětí a mládeže (NPDM) Diskuse proběhla v rámci XV. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, kterého se ve dnech 16. – 19. 11. 2012 účastnili mladí zástupci z devíti krajů České republiky ve věku 11 – 20 let. Necelých sedmdesát zástupců z krajských a městských parlamentů, zastupující své základní i střední odborné školy i gymnázia diskutovali a zabývali se tématem „Demokracie očima mladých aneb demokracie, lidská práva, mezigenerační dialog, komunikace.

    Autor