Po roce 1989 se u nás vyrojila řada nových dětských spolků a mládežnických organizací. V poslední letošní Arše se můžete o činnosti některých z nich dočíst.

  „Jsou rozmanité jako kvetoucí beskydská louka,“ připodobnila jejich programovou pestrost autorka úvodníku „Květy z jedné louky“ Jiřina Falková – mimochodem rovněž členka jedné z těchto formací (7 DNÍ Mikulov). A použitý příměr ještě dále rozvádí: „Kdybychom každému sdružení dali barvu podle typu činnosti a okvětní lístky by značily počet uspořádaných akcí, zářil by prostor do dálky celou škálou barev (že by ani ženy neuměly všechny pojmenovat) a nenašli bychom vedle sebe dvě zcela stejné rostlinky.“

  Vedle sebe tak v Arše s tématem „Naše historie není kdovíjak dlouhá, ale…“ svými příspěvky kvetou Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj (Halahoj oslavil deset let), roztocké občanské sdružení Roztoč (Patnáct let na cestě), Hnutí Žebřík o.s. (Jak zpříjemnit nástup do první třídy?) nebo Společenství harmonie těla a ducha (Cesta mírného pokroku, ale…). Káru jsem netáhl, ale tlačil…, říká v rozhovoru Kazimíra Jánošky zakladatel a předseda dalšího z „polistopadových“ spolků, občanského sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura Slávek Hrzal. DTA letos oslavila 20 let svého trvání.

  Hynek Šolar zase konstatuje, že proti historii Tábornických škol ČTU není historie setkávání jejich absolventů kdovíjak dlouhá; to podle něj ale ještě neznamená, že nejsou skvělá parta. Což dokládá i textem nazvaným Potkali se u Kolína VIII, jímž šestou Archu roku 2012 obeslal. Pod titulkem Vycházející Jitřenka naleznete článek o zrodu Pionýrské skupiny Jitřenka, vzniknuvší ve Kdyni na jaře 2007, a ohlédnutí za její dosavadní činností; v Arše se můžete dočíst také o velkém úspěchu Jana Šebesty z Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky na mezinárodní modelářské soutěži v Liptovském Mikuláši (AVZO: Modelář ze Šenova mistrem světa) a rubrika Představujeme nabídne čtenářům profilový medailonek Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje – SPEKTRUM. „Hlavní roli Spektra vidím v zajištění poradenství a tzv. servisu pro nestátní neziskové organizace (NNO), pracující s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji, v pomoci při komunikaci s krajskou samosprávou a ve zprostředkování informací a spolupráce mezi jednotlivými neziskovkami. Patří sem také pořádání tematických tvůrčích dílen , konferencí, seminářů, koordinace při setkávání vedoucích NNO a předávání a sdílení jejich dobrých zkušeností,“ podotýká Iva Tichá ze zmíněné krajské rady.

  Fotoreportáž Marka Krajčiho vás zavede do Státu Izrael, kam autor zavítal se skupinou mladých lidí – účastníků mládežnické výměny organizované ČRDM. (Redakce Archy připravuje o jejich cestě obsáhlejší materiál, který by měl být publikován počátkem příštího ročníku.) V týdnu od 25. června se uskutečnil pilotní projekt České rady dětí a mládeže a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Stínování“. Čerstvý maturant z Liberce Martin Bláha a studentka II. ročníku FSV Kateřina Broťová v něm měli možnost zblízka poznat pracovní týden náměstkyně ministra školství Evy Bartoňové. Svědectví obou mladých aktérů o tom, jak tuto akci vnímali, vám Archa nabízí pod společným nadpisem Stínování. V šestém sešitu tištěného zpravodaje ČRDM se dočtete také o 37. Valném shromáždění České rady dětí a mládeže, o soutěži pořádané v rámci projektu „Finanční gramotnost“ i o tom, jak v regionech probíhaly dobrovolnické akce zaštítěné názvem „72 hodin – Ruku na to!“.

  Grantový program Nadace Vodafone umožňuje odborníkům z různých profesí pracovat po určitou dobu v neziskovce, již si sami vyhlédnou. Jako třeba Irena Kotíková, která na čas vyměnila profesionální zázemí známé firmy Google za post projektové koordinátorky Asociace debatních klubů (ejhle, další z „nových“ mládežnických spolků…). A protože Irena Kotíková souhlasila s rozhovorem pro Archu, můžete se o jejím „profesním úkroku“ dozvědět něco víc – elektronická verze celého čísla je jako obvykle k dispozici hned pod tímto textem.

  QR kód mobilní verze Archy


  Archu č. 6 si můžete ve formátu pdf prohlédnout na:
  http://www.crdm.cz/download/archa/2012/archa-2012-6.pdf


  Časopis Archa je tištěným zpravodajem o výchově a využití volného času dětí a mládeže. E-upozornění na nové číslo v elektronické verzi, uveřejňované na serveru Adam, si lze jednoduše zařídit na www.adam.cz/readers.php?akce=new


  Autor