Neuplynulo ani pár měsíců od jejího spuštění, a sociální síť OurSpace se plní diskuzemi nad politickou situací v ČR. A co více, strůjci témat jsou právě její uživatelé, převážně studenti středních a vysokých škol. V České republice se jedná o ojedinělý úkaz, kdy takto mladí uživatelé skrz sociální síť veřejně diskutují a snaží se přijít s užitečnými návrhy.

  Sociální síť Our-Space

  Výběr témat, která se od spuštění sítě objevila, je vskutku pestrý. Převážná většina se však zaměřuje na aktuální politické dění. Zainteresovanost mládeže na této situaci je patrná už z názvů některých diskuzí. Například téma Jste už dostatečně znechuceni současnou politikou? řeší, zda a jak založit novou politickou stranu. Diskutující zde vyjadřují svůj odpor k současným stranám a snaží se přijít na to, jak vytvořit stranu ideální, nezkaženou.

  Středoškoláci v tématu Demokracie doma zase rozebírají, jak moc jim rodiče zprostředkovávají informace o politickém dění. Sami mají zájem se o politice více dozvědět a s rodiči diskutovat, setkávají se však mnohdy s nepochopením. Více informací by ocenili také ze strany školy.

  Mnoho uživatelů se také vyjádřilo k tématům jako Amnestie či Změna volebního systému. Síť OurSpace však neslouží pouze k politickým debatám. Uživatelé mohou diskutovat ve všech oblastech, které se jich týkají. Mezi ty populární momentálně patří Vzdělávání a Ekologie. Je na každém uživateli, jaké téma jej napadne, o kterém chce diskutovat a nakolik zaujme ostatní.

  Síť OurSpace mohou využívat kromě jednotlivců i nejrůznější zájmové skupiny mladých lidí. Jednou takovou je Národní parlament dětí a mládeže, který ji využívá k četným diskuzím nad svým Usnesením. V rámci této spolupráce se 8. – 10. března v Brně uskuteční tzv. Parlamentní výměna zkušeností. Na této akci dostanou členové parlamentů a členové sítě OurSpace příležitost debatovat jak mezi sebou, tak s významnými osobnostmi. Účast již přislíbil známý žurnalista Jindřích Šídlo, na programu je rovněž návštěva kanceláře ombudsmana Pavla Varvařovského.

  Síť OurSpace vznikla jako projekt organizací a firem z několika evropských zemí. Partneři projektu jsou: Athens Technology Center v Řecku (koordinátor projektu), Národní technická univerzita v Athénách, Dunajská univerzita v Kremži, Britská rada mládeže, Babel international, EurActiv Politech, 21c Consultancy Limited a Google. Za Českou republiku OurSpace organizuje Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi.

  OurSpace je financován Evropskou komisí v rámci programu CIP Programme Network.

  www.ourspace.cz