Anketa Nadačního fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání měla za cíl rozvířit debatu nad otázkou propojení výchovy a vzdělání.

  Veřejnost po tři dny diskutovala kromě jiného o smyslu vzdělání a jeho přesahu do žebříčku hodnot a morálky dětí.
  Z diskuze vyplynula potřeba rodičů aktivně zasahovat do vzdělávání svých dětí a komunikovat se školou. Zároveň se prokázalo, že potřeba rozvíjet u dětí „soft skills“ je stále velmi aktuální. Aktivity nadačního fondu budou tudíž zaměřeny právě na tuto oblast vzdělávání, aby se vyhovělo současným požadavkům veřejnosti a aby měly reálný a žádaný pozitivní dopad na rozvoj dětí.

  Anketa probíhala 4.–8. března 2013.

  Anketa je zveřejněna na:
  http://dialog.ihned.cz/oxbridge/c1-59416920-kdo-ma-vychovavat-skola-nebo-rodice

  http://dialog.ihned.cz/oxbridge/c1-59417280-hon-za-karierou-nebo-cteni-hodnot

  http://dialog.ihned.cz/oxbridge/c1-59417290-jak-pripravit-dite-do-zivota