Mladí lidé dostanou již potřetí šanci přednést své názory na současné dění v ČR aktivním politikům.

  Konference projektu „Kecejme do toho“ 2013 - pozvánka (detail)

  Stane se tak na konferenci Kecejme do toho, strukturovaného dialogu mládeže, 14. května 2013 v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastníci projektu, převážně z řad středoškoláků, celý rok procházeli sérií workshopů a diskuzí, on-line debat a schůzek, aby připravili stanoviska k tématům, která si sami vybrali. Nyní je čeká jejich závěrečné shrnutí a představení před zástupci vládních stran.

  Konference projektu „Kecejme do toho“ 2013 - pozvánkaKonference začne v 9.00 a jako první budou prezentovány dosavadní výstupy z projektu, následovány diskuzí o koncepci státní politiky vůči mládeži s Michalem Urbanem, ředitelem Odboru pro mládež MŠMT. Témata konference, kterými se následně přítomní mladí lidé znovu budou zabývat ve skupinách, jsou tři:

  Mezilidské vztahy a hodnoty společnosti,
  Korupce a prospěchářství,
  Politici a jejich (ne)kompetence.

  V těchto skupinách doladí přesné znění stanovisek, která mladí lidé vůči zmíněným tématům zastávají. Ta budou následně od 14.00 prezentována politikům z řad vládnoucích stran. Mezi nimi nebude chybět Karolína Peake (LIDEM), Michaela Marksová – Tominová (ČSSD) či Anna Putnová (TOP 09). Na prezentaci naváže vyjádření politiků k vyslechnutým závěrům a dále přímá diskuze k tématům.
  „Témata Kecejme do toho budou po skončení konference dále k diskusi a hlasování na sociální síti pro mladé OurSpace, kde i veřejnost může doplnit své názory. Chceme tak docílit jejich větší otevřenosti,“ říká Jana Votavová, koordinátorka projektu Kecejme do toho.

  projekt Kecejme do toho - strukturovaný dialog mládežeProjekt Kecejme do toho, strukturovaný dialog mládeže, probíhá v ČR již třetím rokem. Snaží se o vtáhnutí mladých lidí do dění, o jejich aktivní zapojení při rozhodování o českých, ale i evropských záležitostech. Návrhy na témata podávají studenti, vybírána jsou také jejich vrstevníky prostřednictvím veřejného hlasování přes webové stránky. V minulosti tak například vyjádřili nesouhlas s tehdejší podobou státní maturity, podpořili využití konopí pro lékařské účely či zaujali vlastní postoj při celostátní diskuzi k sexuální výchově na školách. Do projektu se již zapojilo 15 000 mladých lidí z různých měst, škol i parlamentů dětí a mládeže na celkem 107 akcích, které projektový tým uspořádat v rámci ČR.
  Projekt finančně podporuje Evropská komise v rámci programu Mládež v akci a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.