V zájmu posílení jistoty nevládních neziskových organizací (NNO) jako příjemců státních dotací také po 1. 1. 2014 poslali jejich zástupci dopis Ústavněprávnímu výboru Sněmovny.
  Současné NNO se totiž dle nového Občanského zákoníku od začátku roku 2014 automaticky stanou spolky, ale právě toto slovíčko v zákoně o rozpočtových pravidlech chybí.

  Zástupci osmi neziskových organizací se obrátili dopisem z 28. května 2013 na členy Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny ČR se žádostí o podporu pozměňovacího návrhu k zákonu o rozpočtových pravidlech. Na toto téma bude Ústavněprávní výbor jednat na svém výjezdním zasedání v těchto dnech.

  V dopise mj. poukazují zástupci na to, že zastupují stovky právnických osob a až statisíce fyzických osob, a navrhují odstranit jistou nejasnost v novelizaci zákona o rozpočtových pravidlech.

  V něm zřejmě technickým nedopatřením došlo k opomenutí, které může mít nepříznivé následky pro celý český neziskový sektor.
  Do seznamu subjektů, které mohou být příjemci výdajů ze státního rozpočtu, totiž nebyl přidán spolek jako jedna z forem neziskových organizací, zaváděných novým občanským zákoníkem. V důsledku toho by mohla vzniknout pochybnost, zda spolky vůbec mohou být příjemci státních dotací.

  Přesné znění dopisu i pozměňovacího návrhu, který podaly společně Zelený kruh, Česká rada dětí a mládeže, Asociace NNO v ČR, Hnutí Duha, Nadace VIA, Nadaci Open Society Fund Praha, Fórum 50% a České fórum pro rozvojovou spolupráci najdete ve formátu PDF na odkazech:
  Žádost o podporu pozměňovacího návrhu
  Pozměňovací návrh k tisku 930 – PSP ČR

  Autor