Na internetových stránkách některých dětských a mládežnických spolků, sdružených v ČRDM, se začaly objevovat zprávy týkající se povodní 2013.

  Například Slezská diakonie informuje o tom, že vyhlásila vlastní veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi v České republice. Číslo účtu je 19-5766830297/0100 (sbírka bude probíhat do 30. listopadu letošního roku). INEX – Sdružení dobrovolných aktivit zase upozorňuje dobrovolníky na vážnost situace a na to, že „až opadne voda, bude potřeba spousta pomocných rukou“. Tvůrci webu pro ně zároveň shromažďují informace o tom, jak se mohou do pomoci zapojit.

  Zvláštní kapitolou je v tomto ohledu Junák. Jak dokládá jejich web, skauti se v dramatických chvílích velmi rychle zorientovali a vedení organizace „vyzvalo skauty a skautky, především pak vedoucí organizačních jednotek Junáka, aby tam, kde je to na místě, aktivně vstoupili do spolupráce s vedeními měst a obcí či případně složkami Integrovaného záchranného systému a nabídli pomoc v takovém rozsahu, jakého jsou jako dobrovolníci schopni“.
  Stalo se tak například v hlavním městě, kde skauti pomáhali se stěhováním svazků městské knihovny, při noční evakuaci Prahy 5 do škol na Barrandově nebo když spolupracovali s Dopravním podnikem při koordinaci ranní náhradní dopravy. K pomoci se během prvních hodin přihlásila více než stovka skautů a skautek.

  Zároveň se začaly objevovat i zmínky o škodách, které s sebou záplavy přinesly. Povodně zasáhly Roztoky, kde sídlí ústředí Asociace turistických oddílů mládeže (TOM); tomícký web ukazuje i zatopenou klubovnu Delfínů z Litoměřic…
  „Velká voda“ neušetřila ani kancelář Sdružení mladých ochránců přírody (fungují pod ČSOP) v Michli. „Až voda opadne, budeme potřebovat pomoc, zejména technickou (vysoušeče), ale zřejmě i manuální, případně finanční…“ stojí na jejich spolkovém webu.

  Podle sdělení ředitele Odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana z úterý 4. června uvažuje ministerstvo školství o pomoci těm spolkům, které byly postiženy současnými záplavami.

  #povodne

  Autor