ORJ Praha 8 oponuje argumentům zástupce starosty Prahy 8, že prostředky získané z hazardu jsou nenahraditelným zdrojem pro podporu neziskových organizací:

  Možná se i u vás řeší, zda a jak regulovat hazard? Pokud je mezi důvody k jeho zachování i podpora neziskových organizací a vám se být ve spojení s hazardem nelíbí, ozvěte se!

  V závěru červnové obvodní rady jsme se dostali k zajímavé debatě. Vedli jsme ji o tom, zda se jako ORJ připojíme k organizaci Člověk v tísni, která reagovala na vyjádření místostarosty Prahy 8 Ondřeje Grose v radničním měsíčníku Osmička ohledně možnosti regulace či zákazu hazardu na území Prahy 8. Zástupce starosty v článku mimo jiné uvedl, že prostředky, které městská část získává z provozování hazardu na svém území, jsou nenahraditelným zdrojem financování neziskových organizací resp. prospěšných organizací.

  Výsledkem debaty je otevřený dopis, který jsme panu místostarostovi odeslali jménem ORJ. Možnost připojit se k dopisu jsme nabídli dalším organizacím působícím na Praze 8. Z nich se přidala pionýrská skupina Lvíčata.

  Otevřený dopis místostarostovi Prahy 8 k problematice hazardu na území Prahy 8:

  Ondřej Gros, zástupce starosty městské části Praha 8, Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň

  Vážený pane Grosi,
  v červnovém vydání měsíčníku Osmička jsme si přečetli Vaše vyjádření k otázce, zda by městská část Praha 8 měla přistoupit k nulové toleranci hazardu na svém území. Uvádíte zde, že díky příjmům, které má městská část z provozování hazardu, se uskutečňuje mnoho prospěšných činností a že zástupci různých organizací působících na Praze 8 tyto peníze považují za nenahraditelné. Na tento článek reagovala společnost Člověk v tísni, která se ohradila jak proti Vašemu odůvodnění potřebnosti zachování hazardu na území městské části, tak proti tomu, že tyto zdroje za nenahraditelné označují samotné organizace. K odmítavé reakci společnosti Člověk v tísni se tímto souhlasně připojujeme. Ani my s Vaším vyjádřením nesouhlasíme. Hazard a problémy s ním spojené považujeme za zdroj řady sociálních problémů a jednu z příčin dalšího sociálního propadu mnoha lidí. Městské části ani jejím obyvatelům provozování hazardu podle našeho názoru nijak neprospívá.

  Byli bychom naopak rádi, kdyby městská část přistoupila k omezení hazardu na svém území a prostředky na financování neziskových a prospěšných společností našla z jiných zdrojů. Také bychom Vás tímto rádi požádali o to, abyste již neuváděl neziskové organizace jako ty, které označují zdroje z hazardu za nenahraditelné.

  I nadále budeme s městskou částí rádi spolupracovat, rádi budeme poskytovat možnosti aktivního trávení volného času dětem a mladým lidem na Praze 8. Uvítali bychom však, aby se tato městská část přidala k dalším částem Prahy, které se chystají hazard na svém území regulovat, a aby i díky tomu chtěla být místem, které podporuje zdravý a bezproblémový život svých obyvatel, a ne prohlubování jejich problémů.

  Tento otevřený dopis Vám zasíláme jménem následujících neziskových organizací působících na území Prahy 8:

  Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Praha 8
  a
  68. pionýrska skupina Lvíčata, Praha 8


  Originál zde: http://orjpraha8.webnode.cz/

  Více informací o hazardu v ČR najdete:

  o.s. Brnění – Regulace hazardu – stránka brněnského sdružení, které se dlouhodobě věnuje regulaci hazardu v ČR

  o.s. Občané proti hazardu – další sdružení věnující se stejnému tématu

  Mapy hazardu – stránky mapující počet heren v českých městech a obcích