Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se stala plným členem European Youth Card Association (EYCA). V průběhu května 2013 o tom rozhodli stávající plní členové této organizace v e-mailovém hlasování. Slavnostní podepsání plného členství se uskutečnilo 8. června 2013 ve španělské Molině na Valném shromáždění EYCA.

  ČRDM byla členem EYCA již od května loňského roku, ovšem jen v režimu čekatele. Plného členství se dočkala po bezmála jednom roce, obvykle přitom organizace dosáhnou plného členství za dva až tři roky.

  Původní symbol Karet mládeže EURO<26, přezdívaný Herkules (vlevo), a nové logo Karet mládeže EYCA Plné členství jednak umožňuje ČRDM hlasovat o záležitostech EYCA, zavazuje ho ale také k pokračování provozu Evropských karet mládeže EYCA v České republice a podporování mladých lidí v mobilitě a aktivním trávení volného času prostřednictvím těchto identifikačních a slevových karet. Cílem EYCA je rovněž vést mládež k občanství, kulturnímu vzdělání a k lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

  Za rok provozování EYCA karet v ČR se podařilo vytvořit novou vizuální podobu karet i propagačních materiálů a byl spuštěn nový web, propojený se sociálními sítěmi. Dále došlo k úspěšnému zahájení spolupráce s členskými sdruženími ČRDM a vytvoření jejich členských EYCA karet. Podařilo se také rozšířit distribuční síť a vyjednat nové zajímavé slevové partnery. V současné době se zahajuje spolupráce se středními školami a univerzitami.

  Karty EYCA jsou přímým nástupcem karet EURO<26, které byly v ČR vydávány od roku 1993. Současný počet držitelů karet EYCA v ČR již přesahuje 40 000, což představuje více než dvojnásobek oproti předcházejícím letům.

  ČRDM plánuje nadále oslovovat potenciální slevové partnery a distribuční místa tak, aby byla karta užitečná a snadno dostupná všem mladým lidem v České republice.

  Autoři