Třicet šest stránek – a z toho rovných dvacet devět věnovaných letošní Bambiriádě: tradičně rozšířený, víceméně monotematický speciál Archy je tu.

  Patnáctý ročník prestižní akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), o němž čtvrtá letošní Archa převážně pojednává, si vzal do vínku slogan „Dětství v proměnách času“. A proto se také – jako jeho všudypřítomné připomenutí – zhusta objevují, „zapuštěné“ do bambiriádních textů Archy, ilustrační fotografie starobylých hraček, umně pořízené naší grafičkou Michalou K. Rocmanovou. альфа банк

  Ta je rovněž autorkou úvodníku nazvaného Chvála starobylosti.
  „Děti ty obyčejné jednoduché hry bavily, a možná víc než mnohé moderní vymyšlenosti,“ napsala. „Škoda jen, že v dnešní uspěchané době většina dospěláků sáhne v obchodech s hračkami spíš po něčem ze záplavy umělohmotného nevkusu. Málokterý rodič či prarodič vzpomene na to, že by možná dítko přivítalo změnu – třeba postavit společně mlýnek na potoce nebo se naučit otloukat píšťalku z vrbového proutku. Ostatně – umíme to ještě?“

  Hledání všemožných odpovědí na tuhle a další podobné otázky si mohly vyzkoušet zástupy návštěvníků některého ze 17 bambiriádních areálů, které koncem května po republice vyrostly. O většině z nich se v Arše dočtete víc, a to včetně „vlajkové lodi“, již v daném případě představuje Praha. Kromě zpravodajského popisu zahajovacího ceremoniálu, jemuž tentokrát předcházelo slavnostní otevření výstavy k 15 rokům „bambiriádní“ spolupráce ČRDM s naší armádou, se díky objektivu Marka Krajčiho podíváte i do Staré školy na dejvickém Vítězném náměstí. Zájemci si tam mohli třeba posedět v dobových školních lavicích, potrénovat krasopis nefalšovaným brkem nebo poklečet v koutě na hrachu; dříve to bývalo za trest, ve Staré škole na „Kulaťáku“ už jen pro zábavu…

  Bambiriáda letos čerpala své programové náměty mj. i z Evropského roku občanů – například v doprovodné soutěži nazvané „Odkud jsem“. Její pravidla se snažila motivovat děti a mladé lidi k tomu, aby ve svých kratičkých esejích nebo výtvarných dílech popsali místo, kde vyrůstají, a aby se při zjišťování potřebných údajů k danému místu mohli vybudovat bližší vztah. Absolutním vítězem, respektive vítězkou soutěže se stala Pionýrská skupina Jevišovice, jak se v Arše dozvíte. A nechybí ani referování o tanečním rekordu, který přímo na Bambiriádě vytvořila taneční skupina Dancing Crakcers; rekord byl posléze zaznamenán do České knihy rekordů.

  Obsáhlý mnohastránkový čtenářský výlet po bambiriádních městech zakončí na stránkách Archy malé nakouknutí k sousedům: podle českého vzoru pořádají Bambiriádu i na Slovensku, konkrétně v žilinském kraji. Následuje zevrubná rekapitulace uplynulých čtrnácti ročníků zmíněné akce v ČR a symbolickou tečkou za bambiriádním blokem je poděkování „všem zúčastněným“ – za zájem o akci jako takovou a její rozmanitou podporu.

  Čtvrtá letošní Archa mimoto publikuje zprávu Folklorního sdružení ČR o prvenství Jakuba Ošmery v soutěži Zpěváček 2013. Dvoustránkou se ještě vrací k počátku června, kdy se územím Čech přehnala „velká voda“, a všímá si bezprostřední odezvy z prostředí některých dětských sdružení. V nové Arše najdete také rozhovor Vlasty Kohoutové s Danielou Havlíčkovou z NIDM „Mohou být neziskovky ziskové?“, informace o cestovním pojištění pro mladé s EYCA kartou, výzvu k podávání návrhů na udělení Ceny Přístav 2013 anebo obvyklou anketu. Mimochodem, stylovou: herečka Alice Bendová, projektová manažerka Bambiriády Blanka Lišková a náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel v ní odpovídali na otázku, co se jim osobně vybaví, když se řekne dětství…?


  Archu č. 4 si můžete ve formátu pdf prohlédnout na:
  http://www.crdm.cz/download/archa/2013/archa-2013-4.pdf

  Autor