Pan MZ Dasa, konzul Jihoafrické republiky v Praze, navštívil ve středu 7. srpna 2013 kancelář České rady dětí a mládeže.

    Přišel se informovat o možnostech spolupráce jihoafrických dětí a mladých lidí s našimi spolky dětí a mládeže.

    Konzul Jihoafrické republiky pan MZ Dasa navštívil ČRDM, aby jednal o spolupráci dětí a mládeže Za ČRDM s panem konzulem Dasou a paní Zdenou Herclovou, politickou tajemnicí SAE v Praze, jednali předseda Aleš Sedláček, místopředseda Ondřej Šejtka a zahraniční sekretář Marek Krajči.
    Pan konzul nastínil složitou situaci (nejen) mladých lidí v Jihoafrické republice, zejména na černošských předměstích velkých měst, tzv. „townships“, a popsal značné společenské a etnické rozdíly obyvatelstva. Podotkl také, že hlavní mimoškolní činnost jihoafrických dětí a mladých lidí je navázána na školu, a že by asi hlavním těžištěm spolupráce neměly být výměny mládeže.

    Konzul Jihoafrické republiky pan MZ Dasa navštívil ČRDM, aby jednal o spolupráci dětí a mládeže Z ČRDM si pan konzul odnášel kromě propagačních a informačních materiálů především množství informací o současných i předchozích projektech České rady, aby se mohl v klidu zamyslet nad dalšími možnými formami spolupráce, které by byly pro jihoafrickou mládež nejvhodnější.

    Autor