Ve čtvrtek 25. července 2013 navštívila ČRDM delegace z Bavorského kruhu mládeže. Setkání v Praze navázalo na prosincový výjezd členů představenstva a kanceláře ČRDM právě i na setkání s Bavorským kruhem mládeže v Mnichově.

    Červencové setkání bylo zaměřené především na sdílení zkušeností a aktuálních informací mezi projektovými zaměstnanci. Zástupci Bavorského kruhu mládeže představili podrobně projekt Wahl-o-mat (volbomat), který se snaží mladým lidem přiblížit volební programy politických stran před volbami, a to se zaměřením právě na zájmy a témata důležitá pro mladé lidi. Stejně tak představili další projekty realizované především členskými organizacemi mládeže na téma volby a volební účast mladých. Na rozdíl od České republiky se v Bavorsku řada organizací angažuje přímo v poskytování informací o volbách mladým lidem. Bavorsko čekají zemské volby na podzim a také v květnu 2014 volby do Evropského parlamentu.

    Delegátky z Bavorského kruhu mládeže v ČRDM, červenec 2013 (foto J. Majer) Česká rada dětí a mládeže připravuje také několik aktivit zaměřených především na mladé lidi a na prvovoliče na nejbližší volby do Evropského parlamentu, a původně také do Poslanecké sněmovny ČR. Zástupci ČRDM představili své nápady a plány a společně se zástupci Bavorského kruhu mládeže se domluvili na spolupráci a společné výměně mládeže zaměřené právě na téma volby do Evropského parlamentu na květen 2014, tak aby mladí opravdu cítili evropský přesah voleb do Evropského parlamentu. O možnostech zapojení se do této výměny mládeže Vás budeme informovat po schválení dalších koordinačních záležitostí.

    Delegace z Bavorského kruhu mládeže v ČRDM, červenec 2013 (foto J. Majer) Bavorští kolegové se také zajímali o projekt Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže (www.kecejmedotoho.cz) a zástupci projektu Evropských karet mládeže (www.eyca.cz/) také představili úspěch ČRDM při získání evropské licence pro vydávání EYCA karet v České republice a seznámili kolegy se svými plány a činnostmi. S kolegy z bavorského kruhu mládeže debatovali také nad výhodami EYCA karet a dalším vývoji v oblasti slevových a identifikačních karet pro děti a mládež v Evropě.

    Delegace z Bavorského kruhu mládeže v ČRDM, červenec 2013 (foto J. Majer) Spolupráce a kontakty mezi Českou radou dětí a mládeže a Bavorským kruhem mládeže nejsou nijak nové a trvají de facto od vzniku ČRDM. Projektem, kterým se již dříve ČRDM u bavorských kolegů inspirovala, jsou aktivity na podporu prevence sexuálního zneužívání ve sdruženích dětí a mládeže, publikaci na toto téma dostali zástupci Bavorského kruhu mládeže společně s dalšími propagačními předměty jednotlivých projektů.

    Autor