S prvními dny nového školního roku vyvstává ve většině rodin otázka, co s volným časem dětí.
  Kde a jak bude dítě trávit odpoledne? A také za kolik?

  Jazyky, hudebka, sportovní tréninky stejně jako komerční volnočasové aktivity obvykle stojí nemalé peníze. Ne vždy je ale vyšší cena kritériem lepšího programu.

  Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka: Celoroční aktivity v dětských sdruženích vyjdou rodiče na stokoruny, a přitom nabízejí srovnatelnou kvalitu s o poznání dražšími komerčními subjekty. (Foto Jiří Majer)Dětská sdružení nabízejí program, který se kvalitou vyrovná komerci – ale podstatně levněji. Přitom je vedou zkušení a proškolení dobrovolníci, kteří dětem věnují svůj volný čas bez nároku na odměnu. „Celoroční aktivity v dětských sdruženích vyjdou rodiče běžně řádově na stokoruny – a přitom ovšem nabízejí srovnatelnou kvalitu s komerčními subjekty, které jsou mnohdy výrazně dražší,“ konstatuje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka.

  Na internetu najdete pestrý výběr sdružení dětí a mládeže například na stránkách ČRDM (www.crdm.cz) – tomíky, skauty či pionýry, debrujáry a folklorní soubory, mladé hasiče, přátele umění, ochránce přírody, mladé chovatele a mnohé další.

  Konkrétní sdružení a jejich klubovny ve vašem okolí si můžete vybrat na interaktivní mapě na portálu Kamchodit.cz (www.kamchodit.cz), který obsahuje více než 4000 záznamů z celé republiky. Najdete tam i kontakty na sdružení a na vedoucí, zaměření oddílu apod.

  V bambiriádní Staré škole (foto Marek Krajči, 2013)Na Bambiriádě (foto Marek Krajči, 2013)O šíři záběru programové nabídky dětských sdružení je možné se také každoročně přesvědčit na květnové Bambiriádě – celostátní přehlídce jejich činnosti (www.bambiriada.cz).

  Nezanedbatelnou výhodou členských sdružení České rady dětí a mládeže je pojištění. Pojištěn je každý, kdo se účastní jakékoliv akce sdružení, a to i když není právě řádným členem.

  crdmA jak vybírat z té pestré nabídky? Jako návod můžete využít Devatero rad pro rodiče (www.crdm.cz/devatero), které vás povede krok za krokem. Napoví, co mít na paměti, připomíná, že je dobré naslouchat potomkům, nezapomínat na zpětnou vazbu a kontakt s vedoucími. Připouští mimo jiné, že vyzkoušení více možností není na škodu.

  Příležitostná nabídka volnočasových center a klubů je sice lepší než bezcílné flákání po ulicích nebo vysedávání u počítače, nedokáže však nahradit dlouhodobé působení oddílu nebo podobného kolektivu. Z činnosti Asociace debatních klubů (foto archiv Vlastimila Waice)V něm se totiž dítě naučí nejen všemožné praktické dovednosti, ale také pozná morální hodnoty, získá schopnost začlenit se do kolektivu, navazovat vztahy a mnohdy i přátelství na celý život. Nezbytná je ale pravidelnost a dlouhodobá možnost působení.

  Proto – zároveň s rodinou a školou – jsou mimoškolní aktivity důležitou součástí výchovy.

  Se zmíněnými informacemi si jistě vybere každý – nezbývá než popřát rodičům šťastnou ruku ve výběru těch správných mimoškolních aktivit a toho správného sdružení pro jejich ratolesti.

  Autoři