Česko-německé fórum mládeže zve na závěrečnou prezentaci sedmého funkčního období, která se uskuteční v pátek 13. září 2013 od 11.00 hodin v prostorách Collegia Bohemica v Ústí nad Labem.

    Své projekty představí mladí Češi a Němci při závěrečné prezentaci, která se uskuteční v pátek 13. září 2013 od 11.00 hodin v císařském sále ústeckého muzea. Odpoledne bude program pokračovat diskuzí s publikem o tom jak více zapojit mladé lidi do česko-německé spolupráce.

    „Projekty Fóra mládeže spojuje téma ‚Udržitelný rozvoj – udržitelná Evropa‘, které se bude promítat i do odpolední diskuze. Za otázkou v jejím názvu ‚Jak zapojit mladé lidi do česko-německé spolupráce?‘ se skrývá touha společně prodiskutovat možnosti, jak zajistit udržitelnost dobrých česko-německých vztahů a jak zvýšit atraktivitu podobných projektů, jakým je i Fórum mládeže,“ vysvětluje Anna Koubová, koordinátorka Fóra mládeže.

    Více informací:
    http://www.cnfm.cz/zaverecna-prezentace-fora-mladeze-201213/