Přípravy ke sloučení Národního institutu dětí a mládeže s Národním institutem pro další vzdělávání jsou v plném proudu…

    Vloni touto dobou vymyslela tehdejší místopředsedkyně vlády Karolína Peake, že se významně ušetří zrušením 50 % přímo řízených odborných pracovišť působících při ministerstvech vlády ČR. Jednou z institucí takto naplánovaných ke zrušení k datu 31. 12. 2013 byl i Národní institut dětí a mládeže (NIDM).

    NIDM Tato informace pak byla zveřejněna i na závěrečné konferenci projektu Klíče pro život v listopadu minulého roku. Posléze se ale ukázalo, že i v tomto případě je mnohem snazší přijímat politická rozhodnutí, než je uskutečnit tak, aby výsledkem nakonec místo zlepšení stavu nebylo jeho zhoršení. Zde šlo konkrétně o to, jak při zrušení NIDM zajistit do budoucna ty agendy, které dosud spolehlivě zajišťoval Institut – počínaje vzděláváním pracovníků v oblasti neformálního vzdělávání a podporou talentovaných přes program Mládež v akci a provoz Národního informačního centra pro mládež (NICM) až ke dvěma stěžejním projektům PERUN (péče – rozvoj – uplatnění nadání) a K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

    K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Výsledkem hledání řešení, které by co nejméně poškodilo výše uvedené služby, bylo rozhodnutí z července tohoto roku, že podstatná část NIDM bude k 1. 1. 2014 sloučena s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV – původně rovněž určeným k likvidaci), Česká národní agentura Mládež (zajišťující program Mládež v akci) přejde – už od 1. 10. 2013 – pod Dům zahraničních služeb a stejně tak NICM pod Národní ústav pro vzdělávání. Zachovány by měly zůstat i příslušné pracovní týmy.

    Investice do rozvoje vzdělávání Pro spolupracovníky projektu K2 a zájemce o jeho výstupy to především znamená, že i v příštím roce poběží všechny jeho aktivity bez jakéhokoliv omezení. Stejně tak se s ním budou setkávat i na internetových stránkách, na pracovních setkáních, konferencích i v konkrétních publikačních výstupech. Lze tedy reálně očekávat, že navzdory organizační náročnosti transformace NIDV a NIDM nedojde ke ztrátě kvality projektu, který sám mimo jiné má podporovat kvalitu institucí neformálního vzdělávání a vyvářet pro ni metodické nástroje i příznivější právní prostředí.

    Autor