Na začátku roku 2010 zahájil Pionýr první projekt zaměřený na výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Jeho dlouhodobým cílem je zapojování všech dětí do činnosti Pionýra, bez rozdílu.

  Program Pionýra je šitý dětem na míru Po více než třech letech intenzivní práce byl originální projekt ukončen. „Po předání závěrečné monitorovací zprávy, která obsahovala celkové shrnutí – o naplnění cílů či monitorovacích indikátorů – a závěrečné vyúčtování projektu, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jsme čekali na konečné vyjádření a stanoviska oponentů. Po vyjádření, že dne 8. 10. 2013 byla zpráva schválena, proběhlo několik posledních administrativních kroků, po nichž můžeme prohlásit projekt za ukončený a v pořádku uzavřený jak vlastní realizací, tak po formální stránce. Tím byla tato etapa v životě Pionýra nadobro a úspěšně uzavřena,“ uvedla ekonomka projektu Ing. Kateřina Brejchová.

  Projekt má však zcela konkrétní výstupy, které budou práci s dětmi sloužit i v následujících letech. Z nich asi obecně nejpřínosnější jsou čtyři nové programy (pro různé věkové kategorie):

  Pionýr MLÁĎÁTKA A ZVÍŘÁTKA – pro děti nejmladších věkových kategorií.
  PUTOVÁNÍ SE PSEM – pro děti mladšího školního věku.
  TAJEMSTVÍ STARÉ TRUHLY – pro děti staršího školního věku.
  OSMÁ PLANETA – pro věkovou kategorii 15+.

  „Z ohlasů vidíme, že výsledky jsou přínosné nejenom pro vedoucí a instruktory, ale i pro děti samotné. Jistě k tomu přispěla i skutečnost, že nebyl vytvářen – jak se říká – od zeleného stolu, ale lidmi z praxe, přímo z činných oddílů a rovněž na základě velkého plošného výzkumu. Je tak vskutku šitý na míru, čímž se stává pro děti i atraktivní,“ konstatovala odborná garantka projektu Mgr. Irena Černá. Ta komentovala i další výstupy projektu: metodiku pro přípravu kurzu či sborníky příkladů dobré praxe.

  Manažer projektu Mgr. Martin Bělohlávek shrnul: „Prošly více než tři roky intenzivní činnosti několika desítek lidí, kteří se projektu upsali a vložili do něj své zkušenosti, znalosti a tvůrčí práci. Patří jim velké díky za ohromný kus odvedené práce. Vytvořené materiály konkrétně pomáhají vedoucím a instruktorům pracujícími s dětmi a jsou nabídkou a výzvou pro všechny zájemce.“