Současní mladí lidé mívají spoustu nápadů, jak zlepšit svět kolem sebe. Často jim však chybí potřebná podpora a finance na realizaci jejich projektu. Proto je tady grantový program Think Big Nadace Telefónica.

  Tento program již třetím rokem pomáhá mladým lidem uvést v život jejich nápady na podporu komunity. V současné době probíhá již šestá vlna pro přihlašování projektů.

  Až do 16. prosince mohou mladí lidé ve věku od 15 do 26 let na webu www.o2thinkbig.cz přihlašovat své projekty. Šestá vlna programu Think Big přichází s novinkou, která umožní podpořit více projektů. Projekty jsou nově rozděleny na dvě úrovně. Nově může o grant zažádat kromě týmu i jednotlivec. Ten si může vyzkoušet předkládaný projekt v menším měřítku s celkovým rozpočtem maximálně 10 tisíc korun (Level 1). Pokud se projekt povede, mohou mladí zažádat a pokračovat do druhé úrovně (Level 2). V této úrovni lze získat podporu až 70 tisíc korun.

  Think Big je grantový program Nadace Telefónica, kam mladí lidé ve věku od 15 do 26 let mohou přihlašovat své projekty „První úroveň je určena pro mladé lidi, kteří jsou na začátku. Mají nápad, ale chybí jim peníze. Nemusí mít žádné zkušenosti, stačí chuť naučit se něco nového. Malými projekty chceme do programu více nalákat mladší generaci teenagerů, jejíchž zástupců máme zatím méně,“ říká Klára Tichá, manažerka Nadace Telefónica.

  Program Think Big pomáhá mladým lidem nejenom realizovat jejich nápady na podporu komunity, ale také rozvíjet jejich dovednosti. Kromě finanční podpory získávají mladí v rámci programu i nefinanční podporu: workshopy a kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí jako je projektové řízení, komunikace, kreativita nebo digitální technologie. Tyto zkušenosti jim pak mohou usnadnit vstup na trh práce. Jednotlivci i týmy mají k dispozici mentory z řad zaměstnanců společnosti Telefónica, kteří jsou pro týmy oporou po celou dobu realizace projektů.

  Přihlášené projekty v průběhu ledna posoudí nezávislé regionální komise složené z odborníků z neziskového sektoru, zástupců médií, zaměstnanců společnosti Telefónica a také z mladých lidí, kteří již projekty realizovali. Realizační období malých projektů Levelu 1 je tříměsíční, Levelu 2 pětiměsíční.

  Nadace Telefónica prostřednictvím programu Think Big podpořila od roku 2011 již 717 projektů 37 miliony korun. Celkem se do projektu zapojilo přes 2100 mladých realizátorů. Hlavním partnerem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti, partnerem pro vzdělávání je Prázdninová škola Lipnice.

  www.o2thinkbig.cz

  Autor