Snad mohu bez rizika napsat, že tomíci jsou hrdí na svůj hořec, na tradice oddílů existujících často několik desítek roků, na předávané a velebené rituály…,“ píše ve svém úvodníku k letos poslednímu sešitu Archy šéf Asociace TOM Tomáš Novotný.

  A pokračuje: „…na štosy kronik často už drobně zatuchlých, na staré fotky z výprav, kde rodiče dnešních členů jsou zvěčněni jako rozjívení prckové… Rád bych napsal, že tomíci jsou hrdí na naši republiku. Tady si ale tak jist nejsem: snad na tu část, která není zasviněna logistickými centry, řepkovými poli a ubetonovaná poloprázdnými supermarkety, na odlehlé krajiny, kam k nim nedolehne žvanění politiků… na tu ano.“

  Na co jsme hrdí? ptala se – jak naznačeno výše – svým hlavním tématem Archa číslo 6/2013. A na takto položenou otázku nabízí i dále přehršli odpovědí, a to hned celou řadou zajímavých příspěvků. V článku Osud jménem Lukov se čtenáři Archy například dozvědí o třech desítkách let zasvěcených Hnutím Brontosaurus záchraně romantické zříceniny na úpatí Hostýnských vrchů. Woodcrafteři odpovídají kreativně pojatou názorovou koláží nazvanou Hrdosti Ligy lesní moudrosti a známé sdružení z pražských Roztok zase Střípky v mozaice aneb Na co jsme pyšní v Roztoči.

  Na to, jak, vnímá současnou pozici střešní mládežnické organizace, v jejímž čele stojí, jakož i na její úspěchy a neúspěchy z poslední doby se zaměřil redakční rozhovor s předsedou České rady dětí a mládeže Alešem Sedláčkem. „Míra toho, jak se ČRDM zapojuje do praktického uskutečňování důležitých opatření v našem ranku a jak jsou naši zástupci při tom vnímáni, se postupně zvyšuje – a to je určitě úspěch,“ zobecnil Aleš Sedláček v rozhovoru nadepsaném Jsme nezpochybnitelnými partnery v jednání o mládeži.

  Asociace malých debrujárů je jistě po zásluze hrdá na událost, o níž reportuje příspěvek Kvark 2014 – další doušek z poháru vědy; dobrovolníci, kteří se vydali značit turistické stezky na Podkarpatskou Rus, na to, jak brontosauři propojují hory a lidi, a občanské sdružení Blízký soused, zaměřené na volnočasové aktivity romských dětí, zase na svoji záslužnou činnost.

  Nová Archa v rubrice „Představujeme“ přiblíží zájemcům občanské sdružení Aliquantulum, (které může být právem hrdé na svůj tábor Chair); vysvětlí, co latinský výraz v jeho názvu vlastně znamená, a ukáže, jak z malička může být trošičku víc… Třemi příspěvky se Archa rovněž vrací k říjnovému druhému ročníku dobrovolnického projektu „72 hodin – Ruku na to!“ (ovšemže i na něj může být ČRDM pyšná), a to včetně rozhovoru se starostou Městské části Praha 14 Radkem Vondrou. Projekt „72 hodin“ je důležitým tím, co z něj zůstane v srdcích lídí, míní starosta.

  V Arše se kromě jiného dočtete také o startu čtvrtého ročníku projektu Kecejme do toho – strukturovaného dialogu mládeže, o zahraničních akcích, jichž se účastnili zástupci ČRDM zodpovědní za karty EYCA v naší republice, o tom, jak probíhal neobyčejný týden s neobyčejnými lidmi, mapující českou část letošní dvoustranné mládežnické výměny mezi ČR a Státem Izrael, i o veřejné sbírce na dobrý účel – totiž na pomník v podobě busty loni zesnulého armádního generála Tomáše Sedláčka, jemuž naše vlast vděčí za mnohé…

  K pročítání a prohlížení je toho v šesté letošní Arše zkrátka dost – jak snadno zjistíte, když sjedete myší kousek níž…


  Archu č. 6 si můžete ve formátu pdf prohlédnout na:
  http://crdm.cz/wp-content/uploads/archa-2013-6.pdf

  QR kód mobilní verze Archy

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

  Autor