Video Cena PŘÍSTAV 2013 České rady dětí a mládeže – ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

  Cena PŘÍSTAV České rady dětí a mládeže
  Tomáš Hudeček, primátor hlavního města, na udílení Ceny PŘÍSTAV 2013
  Eva Bartoňová, náměstkyně ministra MŠMT, na udílení Ceny PŘÍSTAV 2013
  Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, na udílení Ceny PŘÍSTAV 2013
  Cena Přístav 2013 – ocenění zástupci veřejné správy a samosprávy
  Cena Přístav 2013 – oceněné společnosti
  Cena Přístav 2013 – mimořádné ceny
  Jak vypadá Cena PŘÍSTAV České rady dětí a mládeže?

  Autor