Ve středu 15. ledna 2014 zavítal do kanceláře České rady dětí a mládeže profesor Petr Piťha, aby se zástupci Rady probral možnost navázat na dřívější spolupráci, konkrétně na úspěšný projekt realizovaný v roce 2011, nazvaný Stromy Anežky České.

  Profesor Petr Piťha v České radě dětí a mládeže

  Nabízejí se mj. letošní volby, ale i morálně silný příběh sv. Anežky Přemyslovny, jejíž svatořečení před pětadvaceti lety ovlivnilo v mnohém další dění u nás, a pochopitelně také 25. výročí „sametové revoluce“ a vše, co s ní souviselo. Možností, kde by se činnost ČRDM a myšlenky a náměty prof. Piťhy mohly protnout, je více, proto plánujeme další setkání, kde by plány na tento rok již mohly nabýt ostřejší obrysy.

  Jedním z aktérů slavnostní výsadby pamětní lípy na počest slavné světice byl i kněz a bohemista Petr Piťha, znalec života a díla sv. Anežky České. (Foto Jiří Majer)Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. čte svůj projev u příležitosti zasazení stromu sv. Anežky (foto Michala K. Rocmanová)

  Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr. h. c. – bohemista, lingvista a pedagog, katolický kněz. Po rozdělení republiky byl v letech 1992–1994 ministrem školství. Je autorem mnoha odborných knih o výchově, lingvistice, napsal také řadu životopisů osobností, například Cyrila a Metoděje, sv. Anežky Přemyslovny, Zdislavy z Lemberka či Jana Sarkandera. Z poslední doby připomeňme drobnou knížečku s názvem Občan uvažuje cestou k volbám.

  Související články:
  Zde jsme, svatá česká princezno a královský český strome, abychom své zemi sloužili…

  ČRDM vysadila poslední ze stovky svatoanežských lip. Akci podpořil i arcibiskup Duka