Pestrá nabídka kurzů pro pracovníky s dětmi a mládeží – od managementu přes novinařinu až po bubnování – je tu pro vás!

  Jak možná víte, Národní institut dětí a mládeže je od 1. ledna 2014 součástí Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Bývalé oddělení neformálního vzdělávání nyní pracuje v rámci oddělení vzdělávání a podpory (VAP) a připravuje pro zájemce z NNO pracujících s dětmi a mládeží pro pracovníky školských zařízení (SVČ, ŠD, ŠK) i nadále kurzy Udržitelnosti projektu Klíče pro život. Tyto kurzy jsou bohatě dotovány z prostředků MŠMT a na rozdíl od většiny podobných akcí jsou určeny také pracovníkům NNO dětí a mládeže nebo těch NNO, jejichž činnost je na práci s dětmi a mladými lidmi nějak zaměřena.

  Myslíme si, že by byla škoda, kdybyste o této možnosti vzdělávání nevěděli, protože se většinou jedná o zajímavé kurzy průběžného vzdělávání, kde si účastník hradí jen 30 – 40% z ceny. U kurzů průřezových témat je nabídka ještě výhodnější, takže účastník si hradí z celkové ceny pouhých 10 – 15 procent.

  NIDV zve na nejrůznější vzdělávací kurzy pro pracovníky s dětmi a mládeží (foto Svatava Šimková) Průběžné vzdělávání rozšiřuje odbornost vedoucích, vychovatelů, pedagogů volného času a dalších pracovníků s dětmi a mládeží. Jedná se o pestrou nabídku kurzů, od těch, které jsou zaměřeny na management, řízení času, přes psychologii dětí i vlastní psychohygienu až po nejrůznější zážitkové aktivity a činnosti využitelné při každodenní práci s dětmi. Za velmi slušnou cenu je možné absolvovat kurzy různé délky od šestihodinové Novinařiny pro pedagogy až po šestidenní Kurz pro lyžařské instruktory. Aktuálně upozorňujeme na některé únorové a březnové lahůdky: Kurz Skupinové bubnování je opravdu báječný a vedený skutečným znalcem hry na africké bubny. Davidem Oplatkem. Při návštěvách západní Afriky (jmenovitě Guinea, Mali a Gambie) se učil od řady známých i neznámých hráčů, Uskuteční se o víkendu 22. – 23. února v Prostějově. I když Vaše dlaně možná dostanou trochu zabrat, jděte do toho. Bližší informace najdete na adrese http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1098.

  Pro zájemce o nejrůznější výtvarné inspirace máme kurz Netradiční výtvarné techniky levně, jednoduše a efektivně. Podněty pro činnost zde najde paní vychovatelka ze školní družiny i sestra vůdkyně od malých světlušek. Kurzy vede Zdeňka Hiřmanová a nebudete první ani poslední, kdož budete po skončení kurzu odjíždět nadšeni a s plným notesem nápadů, které jste měli možnost si na vlastní šikovné ruce vyzkoušet. Pražským zájemcům je určen kurz, který najdete tady: http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1087, na stránkách vzdělávacího modulu ale najdete nabídku i pro další kraje.

  Další zajímavou oblastí jsou kurzy průřezových témat, které jsou časově náročnější a zahrnují navíc společensky naléhavá témata. O cenové výhodnosti těchto kurzů jsme už hovořili, takže ještě jednou pro zajímavost: Výchovu k dobrovolnictví, první ze tří kurzů, které jsou na letošní rok plánovány a který začne již první týden v březnu, můžete absolvovat za pohádkovou dotovanou cenu 850 Kč (pro zájemce, kteří nepracují s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání, je cena několikanásobně vyšší, v tomto případě 5600 Kč). Tento kurz vedený osobou nejpovolanější, Jiřím Tošnerem z Národního dobrovolnického centra Hestia, se uskuteční v krásném prostředí Vzdělávacího centra Vila Čerych v České Skalici. Pro upřesnění je třeba uvést, že všechny tři kurzy průřezových témat mají stejnou nebo velmi podobnou strukturu: úvodní dvoudenní prezenční setkání, zhruba čtyřicetihodinovou e-learningovou část, kdy má student možnost konzultovat svůj vlastní vzdělávací program, který v rámci studia vytváří, s lektorem i spolužáky, a kde mohou čerpat řadu informací o tématu studia, a závěrečné jednodenní nebo dvoudenní setkání, kde studenti mimo jiné prezentují svůj vlastní vzdělávací program. Který během studia vytvořili. Bližší informace k tomuto kurzu najdete zde: http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1118.

  V květnu by se měl uskutečnit druhý z kurzů průřezových témat – Multikulturní výchova, a na podzim třetí – Mediální výchova a medializace. O další nabídce našich kurzů se můžete průběžně informovat na stránkách Vzdělávacího modulu (vm.nidv.cz), případně se tam rovnou zaregistrovat a přihlásit. Pokud budete potřebovat poradit, můžete se obracet přímo na mě (simkova(zavináč)nidv.cz). Doufám, že se na některé z našich vzdělávacích akcí spolu setkáme.

  Autoři