S účinností od 1. ledna 2014 se Národní institut dětí a mládeže (NIDM) sloučil s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Většina jeho agend tedy i nadále bude pokračovat a rozvíjet se pod hlavičkou NIDV.

  K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Po sloučení obou organizací převzal Národní institut pro další vzdělávání také garanci za realizaci národního projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací pro zájmové a neformální vzdělávání a konkurenceschopnost jeho účastníků. Aktivity projektu K2 směřují do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

  Pro spolupracovníky projektu K2 a zájemce o jeho výstupy to především znamená, že i letos poběží všechny jeho aktivity bez jakéhokoliv omezení. Stejně tak se s ním budou setkávat na internetových stránkách, na pracovních setkáních, konferencích i v konkrétních publikačních výstupech.

  A co letos garanti ve svých klíčových aktivitách připravují?

  Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (garant Mgr. Pavel Brabenec, brabenec(zavináč)nidv.cz) Hlavním cílem aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality do organizací zájmového a neformálního vzdělávání je zavedení nástrojů řízení do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a tím podpořit jejich kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost.

  OLINA (online nástroj pro řízení kvality v organizacích) Probíhá pilotáž on-line systému pro řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání OLINA. Připravuje se další výběr organizací k zavedení nástrojů kvality pro pilotáž on-line sytému OLINA (http://olina.ka2.cz).

  Seminář ke K2, 2013 (foto Michala K. Rocmanová) V rámci pilotáže se uskuteční:
  • Školení konzultantů k zavádění kvality
  • Tři pracovní workshopy na téma hodnocení hlavního procesu Výchova a vzdělávání v zájmovém a neformálním vzdělávání
  • Konzultace k zavádění kvality probíhající v pilotujících organizacích
  • Odborné konzultace – pilotující organizace využijí proškolených odborných konzultací
  • Vzdělávání prostřednictvím e-learningu v rámci pilotáže systému OLINA
  • Úprava nástrojů, příručky k systému OLINA, vzdělávacích programů, metodik pro akceptaci připomínek pilotujících organizací
  Na základě poznatků získaných z realizované pilotáže dojde ke konci roku 2014 k dílčím úpravám uživatelského prostředí on-line systému OLINA.

  Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (garantka Mgr. Daniela Havlíčková, havlickova.d(zavináč)nidv.cz) Hlavním cílem této aktivity je zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti (prostupnost/flexibilita na trhu práce) pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a mládeže prostřednictvím definování a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávání.

  Osobní kompetenční portfolio • Vyhlášení veřejná zakázky „Realizace vzdělávacího programu II“ (duben až říjen 2014)
  • Dva kulaté stoly k uznávání neformálního vzdělávání pro odbornou i širokou veřejnost z oblasti vzdělávání, práce s dětmi a mládeží (duben, květen 2014)
  • Příprava vzdělávacího programu v modulu Plánování osobnostního rozvoje
  • Osvěta ke konceptu celoživotního učení, Osobního kompetenčního portfolia (http://okp.ka2.cz) a k uznávání neformálního vzdělávání
  • Oslovení dalších organizací k připojení se k Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží.
  • Tvorba metodik ke čtyřem vzdělávacím modulům

  Garantky studia pedagogiky (Bc. Vlastimila Faiferlíková, faiferlikova(zavináč)nidv.cz, Mgr. Petra Bláhová, blahova(zavináč)nidv.cz ) i letos připravují vzdělávací kurzy pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost, aktualizaci metodiky realizace studia pedagogiky volného času a vzdělávání lektorů v této oblasti.

  Zájemci o vzdělávací kurzy, které probíhají v rámci projektu K2, se mohou přihlašovat prostřednictvím Vzdělávacího modulu (http://vm.ka2.cz).

  Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu K2, obraťte se na garanty jednotlivých klíčových aktivit, kteří Vám rádi poradí.

  Investice do rozvoje vzdělávání Vlasta Kohoutová, NIDV, Projekt K2

   

  Autoři