Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR na téma Budoucnost financování neziskového sektoru proběhlo v pondělí 3. března 2014 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR v Praze.

    Akci pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyně senátu Miluše Horská. Mezi řečníky se vystřídali zástupci jednotlivých ministerstev, zástupci neziskových organizací a spolků i tvůrci nového Občanského zákoníku.

    Obšírnější zprávu o průběhu Veřejného slyšení, jakož i videozáznam celého jednání najdete v nejbližší době na Adam.cz. Psaný záznam zveřejní na svých stránkách Senát Parlamentu ČR.