Znáte někoho, komu je do třiceti a pozitivně ovlivňuje život v komunitě nebo celé společnosti? Pak jej nominujte na Cenu Gratias Tibi za občanskou aktivitu, postoj nebo počin mladých lidí.

  Nominovat jednotlivce a skupiny ve věku žáků základní školy, střední školy a starší (do 30 let) může od 1. března přes on-line formulář (http://www.gratiastibi.cz/cs/nominujte) kdokoliv – jednotlivec, organizace, zájmový klub, oddíl, škola.

  Laureáty Ceny vybere porota, ve které zasednou partneři projektu, žáci, studenti, zástupci neziskových organizací, odborníci, osobnosti občanského života v ČR i zahraničí. Letošní laureáti získají možnost poznat život svých vrstevníků při návštěvě Norska.

  První ročník ceny Gratias Tibi vyhlašujeme s cílem ocenit občanskou aktivitu, občanský postoj či počin mladých lidí, který pozitivně ovlivňuje život v komunitě či celé společnosti. Chceme tak reagovat na fakt, že se v poslední době objevuje stále více nejrůznějších iniciativ mladých lidí. Jejich aktéři jistě prožívají radost a zadostiučinění z vlastní činnosti a my chceme tento zážitek obohatit o pocit uznání a vědomí, že se společnost zajímá o to, co dělají a váží si toho.

  Cenu vyhlašuje společnost Člověk v tísni společně s partnery, kterými jsou Centrum občanského vzdělávání, EDUin, Fond Otakara Motejla, Nadace Via a Velvyslanectví Norského království v Praze.

  Více na www.gratiastibi.cz

  Autor