Po právě skončeném skautském sněmu (Litomyšl, 28. – 30. březen) je dlouhodobě a dosud neveřejně plánovaná fúze zase o něco blíž.

  Tomáš Novotný (vpravo) a Josef Výprachtický. Snímek je z návštěvy u tehdejšího premiéra Fischera. Pohledy obou směřují sice dosud na různé strany, ale úsměvy naznačují, že jednání o spojení tomíků a skautů v superorganizaci pokročila.

  Proces sbližování obou spolků začal vlastně už podpisem Dohody o přátelské spolupráci v roce 2 000. Blízkost cílů, dlouhodobě společný postup vůči státní správě, vzájemně sdílená obava z přílišné byrokratizace spolkového života, ale také potřeba obohatit svá hnutí novými myšlenkami, postupy a tvářemi, to vše přimělo šéfy obou spolků zintenzivnit úvahy o tom, že nejpozději k 21. srpnu 2015 podepíší smlouvu o vytvoření jediného spolku konstituovaného ze stávající Asociace TOM České republiky a Junáka- českého skauta. Solidní posun v plánování splynutí tomíků a skautů byl učiněn právě na sněmu v Litomyšli.

  „Dobře se známe, navštěvujeme se pravidelně na svých akcích, založili jsme spolu Českou radu dětí a mládeže a společně jednali už asi s devíti ministry školství a ministerskými předsedy, takže nás vlastně už nemůže nic překvapit,“ říká Tomáš Novotný, který by měl v řídící hierarchii nového uskupení zaujmout místo dvojky. „Na skautech obdivuju mezinárodní ukotvení, úžasný formální rámec, který dávají svým důkladným debatám a třeba i to, kolik osobností veřejného života se s jejich cíli identifikuje. Naposledy ministr školství M. Chládek, který na sněmu v Litomyšli přijal nabídku senátora P. Bratského, na místě samém do Junáka vstoupil a vzápětí byl ošátkován. Tohle my myslím hned tak nedokážeme!“

  Starosta skautů Josef Výprachtický souhlasně dodává:„Junáci se těší na dobře udržované základny, až dosud vlastněné Asociací TOM, a samozřejmě na jisté zrychlení debat v zásadě o všem možném. Tomíci jsou proslulí schopností urychlovat demokratické procesy ve svém spolku na maximum – v tomhle smyslu jistě najdeme s Tomášem společnou řeč. Intenzivně nyní debatujeme o podobě spolkového časopisu, kterým oslovíme dosavadní členy obou sdružení, a také o tom, jak vzájemně sladit organizační strukturu. V tomhle smyslu nám jde vstříci nemalá flexibilita nového Občanského zákoníku, takže vlastně vše, co naplánujeme a co naše sněmy odsouhlasí, může být ihned promítnuto do nových stanov. S jejich schvalováním počítáme do roka po podpisu smlouvy o sloučení.“

  Ani jeden z představených dosud samostatně pracujících spolků nechtěl říci, jak se bude nový subjekt jmenovat. Právě na tomhle jazykovém oříšku se dosavadní hladké domlouvání ale údajně láme. Shoda panuje jen v obecné rovině, totiž v názoru, že budoucí název musí obsahovat zkratku z. s., totiž zapsaný spolek.

  (piz, 1. dubna)

  P.S. Milí čtenáři ADAMa,
  překvapil Vás článek? Nebo dokonce vyděsil? Pohoršil? Anebo máte smysl pro humor a nápadu jste se zasmáli, protože bylo 1. dubna a tedy APRÍL!?
  Ano, dnes aprílový žert, ale kdo ví, co přinese daleká budoucnost. Vždyť i mnohé Verneovy (nejen) sci-fi nápady došly po letech naplnění… 🙂
  Vaše redakce