Je to už slušně dlouhý čas naší práce na obnově historického poutního místa. Za tu dobu se nám podařilo obnovit kapli Královské studánky, vyčistit hřbitov a trosky kláštera.

  Poutní místo Stará Voda na archivním snímku z r. 1900

  Znovu jsme napustili zdevastovaný rybník za kostelem, postavili zničený pomník padlých v první světové válce a zavěsili do kostela kopii oltářního obrazu z roku 1700. Vysadili jsme několik desítek stromů do symbolické aleje české-německého porozumění ke kostelu a Královské studánce. Kromě českých skautů s námi pracovali také skauti z Polska, Kanady, Německa, USA, Holandska, Francie a Slovenska. Za celou dobu od roku 1994 jsme zde odpracovali na 14.000 hodin, věk účastníků pracovních víkendů byl v rozsahu 10 až 80 let.

  Logo obnovy poutního místa Stará Voda vytvořil grafik Ladislav RusekObnovy poutního místa Stará Voda na Libavé se ujali před 20 lety skauti (snímek z mezinárodní obnovy 2006) V loňském roce jsme vysekávali náletové křoviny v okolí rybníka a kláštera, sekli jsme trávu v areálu a opětovně upravili hřbitov a okolí studánky. V květnu nás pracovalo 72 a přijelo i 12 skautů z Kanady a harceři z Polska. Před poutí v červenci jsme vyjeli do Staré Vody dvakrát na jednodenní pracovní akci a to na opravu můstku ke klášteru a úpravu trosek kláštera. V říjnovém termínu se sešlo celkem 51 pracantů a věnovali jsme se zajištění torza klášterní zdi vedle kostela. Upravili jsme i chodník ke klášterní studni a průčelí trosek kláštera. Pomáhalo nám i 5 dobrovolníků přímo z Libavé.

  Stará Voda u Libavé - poutní kostel sv. Anny Mimo pracovní termíny jsme také vystavovali materiály z historie Staré Vody a okolí při turistické akci Bílý kámen v dubnu a srpnu, rovněž i při celostátním setkání příslušníků PTP v červnu. Největší akcí ve Staré Vodě byla pouť ke sv. Anně v červenci, na kterou přijelo na 2000 poutníků a kde jsme pomáhali při jejím zajištění.

  Další náš pracovní víkend je od 23. do 25. května 2014 a přijedou opět Kanaďani, Poláci a rodáci z Německa. V sobotu 24. 5. večer od 18,30 hodin chceme uspořádat v kostele koncert a tradiční světelný průvod ke Královské studánce. K výročí 20 let naší práce jsme vydali turistickou známku a připravujeme novou pohlednici. Chceme zabudovat informační tabuli k historii klášterní školy, ve které studoval například Jan Evengelista Purkyně, strýc Leoše Janáčka a další významné osoby.

  K výročí 20 let práce na obnově Staré Vody na Libavé vydali skauti turistickou známku (1994-2014) Do Staré Vody je volný průjezd po trase Domašov – Město Libavá – Stará Voda nebo se směru od Moravského Berouna a Budišova nad Budišovkou.

  Poznámka redakce:
  Mimochodem, skauti ze střediska Velký Týnec na Olomoucku se stali Absolutním vítězem v kategorii kolektivů pro rok 2007 ve 2. ročník soutěže „Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň“. Soutěž měla tři své „absolutní vítěze“.
  V době soutěže se psalo, že: skauti ze střediska Velký Týnec se již více než 13 let věnují opravám poutního kostela ve Staré Vodě na území bývalého vojenského prostoru Libavá, a každoročně organizují pracovní víkendy i delší pobyty s účastí dobrovolníků nejen ze všech koutů naší vlasti, ale i bývalých obyvatel a zahraničních skautů.
  Celý článek najdete zde:
  http://www.adam.cz/clanek-2008030013-soutez-ma-vlast-v-srdci-evropy-potreti.html