Vlivem rychlého schvalování doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku došlo, dle našeho přesvědčení spíše omylem, k zavedení poplatkové povinnosti za registraci a zápis změn i u neziskových organizací. Bez povšimnutí senátorů, většiny poslanců i autorů rejstříkového zákona došlo k osvobození od soudních poplatků v zákoně o soudních poplatcích pouze pro držitele statusu veřejné prospěšnosti (VP). Zákon o statusu VP ale nakonec neprošel v Senátu. Jestli je rozumné, aby byly osvobozeny jen organizace se statusem VP, je věc na delší debatu, nicméně jelikož status VP není možné v současné době získat, není osvobozený nikdo. Poslanec Kořenek navrhuje návrat k původnímu modelu, tedy osvobození organizací podle právní formy.

  Za Českou radu dětí a mládeže jsme s radostí přivítali vystoupení předkladatele na tiskové konferenci ČSSD.

  http://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/video-novinky/korenek-klub-poslancu-cssd-odhlasoval-novelu-zakona-o-soudnich-poplatcich/

  Novelizace zákona o soudních poplatcích má již přidělené číslo sněmovního tisku 143.

  http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=143&CT1=0#prilohy

  Před projednáním ve sněmovně se k němu musí vyjádřit ještě vláda. Průběh projednávání sněmovního tisku můžete sledovat na přehledných stránkách poslanecké sněmovny. Postup v Senátu je na obdobných senátních stránkách.

  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=143

  Pan poslanec předpokládá, že návrh půjde na jednání sněmovny již na příští schůzi, tj. od 28. 4. do 11. 5. Bude navrhovat zrychlené projednání. Vím, že mnohé NNO tak již učinily, přesto se domnívám, že bychom měli nyní napnout síly ke společnému postupu a kontaktovat poslance, ideálně v místě svého působení, bydliště apod., aby viděli, že se jedná opravdu o plošný problém, který zasáhne velké i malé – spolky s členitou strukturou pobočných spolků tím způsobem, že spolek hlavní musí v současné situaci zaplatit za každý zápis u spolku pobočného tisíc korun.

  Pro zájemce doporučuji přečíst kratičkou důvodovou zprávu, která je součástí návrhu. Argumenty jsou použitelné pro komunikaci s poslanci. Kdybyste měli nějakou zajímavou reakci nebo se chtěli podělit o své zážitky v tomto ohledu, budeme vděční.

  Děkuji za naši společnou aktivitu,

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM

  Autor