Ve dnech 11. až 13. dubna 2014 proběhlo v Praze setkání národních rad mládeže sdružených v rámci Evropského fóra mládeže v platformě BBC+.

    Setkali se tu mladí lidé z Německa, Švýcarska, Lucemburska, Irska, Holandska, Belgie, Rakouska, Maďarska a České republiky, aby se před nadcházejícím mimořádným valným shromážděním Evropského fóra mládeže (konaném ve dnech 25.–26. 4. 2014) informovali o novinkách v činnosti rad, které zastupují, a diskutovali o obsahu dokumentů, které budou na shromáždění projednávány.

    Setkání národních rad mládeže sdružených v rámci Evropského fóra mládeže v platformě BBC+ (Praha, 2014) Kromě připomínkování těchto dokumentů, které se týkaly se zejména politiky mládeže na evropské úrovni a priorit Evropského fóra mládeže na další léta, si přítomní též sdělili své postřehy a dosavadní zkušenosti s novým programem Evropské komise na podporu mládeže Erasmus+ nebo s průběhem strukturovaného dialogu v jednotlivých zastoupených zemích.

    Setkání národních rad mládeže sdružených v rámci Evropského fóra mládeže v platformě BBC+ (Praha, 2014) Na závěr se účastníci věnovali krátkému zhodnocení setkání a prvotní přípravě na to další, jež proběhne na podzim v Luxemburgu.

    Za spolupráci děkujeme hotelu ibis Praha Old Town, v jehož příjemných prostorech se akce uskutečnila.