O tom, že spolky, které vznikly před 1. 1. 2014, tedy ještě jako občanská sdružení, mohou vést jednoduché účetnictví na základě výjimky v §38a Zákona o účetnictví nebylo v odborných kruzích sporu. Jako problematické se však jevilo, jestli se tato výjimka vztahuje i na nové spolky.

  ČRDM zaslala oficiální dotaz na odbor účetnictví Ministerstva financí (MF). Tam pak probíhala dlouhá debata. Výsledný názor zaslalo MF v odpovědi. Nakonec se MF přiklonilo, stejně jako právní experti ČRDM, k tomu, že není rozdílu v tom, kdy spolek vznikl, tedy že je možné vést jednoduché účetnictví v nových stejně jako ve starých spolcích.

  Otázkou zůstává, jak dlouho bude tento stav trvat. Ministerstvo financí má zájem vstoupit s odborníky na spolkové účetnictví do společné pracovní skupiny, jejímž cílem by bylo upravit výstupy z jednoduchého účetnictví tak, aby byly porovnatelné s výstupy z účetnictví podvojného. Na druhou stranu by chtěli zachovat systém, který mohou vést i laici. To považují obzvláště u spolků za důležité. V opačném případě by to mohl být příliš tvrdý zásah do spolkového života.
  ČRDM se bude o tuto problematiku živě zajímat, protože jsme si vědomi, že se týká i pobočných spolků našich členů.

  Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže
  Mgr. Petr Pavlok, předseda Rozhodčí a smírčí rady Junáka

  Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) §38:
  http://zakony-online.cz/?s31&q31=38
  http://zakony.centrum.cz/zakon-o-ucetnictvi/cast-7-paragraf-38a

  Stanovisko Ministerstva financí v plném znění:
  http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetnictvi/legislativa-v-ucetnictvi/2014/informace-k-vykladu-ustanoveni–38a-zako-17947

  Autoři