Situace lesních mateřských škol je po schválení zákona Sněmovnou nejistá.

  Jaké jsou naděje pro tuto u rodičů čím dál oblíbenější formu předškolního vzdělávání?

  Poslední šance
  Média nedávno oslavovala vznik nové alternativy péče o děti, tzv. dětské skupiny. S novou alternativou ale paradoxně desítkám již zavedených organizací hrozí zánik. Zákon totiž zužuje možnosti pravidelné péče o děti na volbu mezi dětskou skupinou nebo mateřskou školou. Kdo se do těchto kategorií nevejde, končí. To se týká např. více než stovky lesních mateřských škol. Není špatného počasí (foto archiv Asociace lesních MŠ)Asociace lesních MŠ proto podporovala návrh nahradit povinnou registraci možností zvolit si, zda být dětskou skupinou zastřešenou státem či dále fungovat na vlastní odpovědnost. Tento návrh však ve třetím čtení zákona ve Sněmovně neprošel. Jako řešení zákonodárci zvolili posunutí povinnosti registrace na září 2015 s tím, že se do té doby lesní MŠ „vyřeší.“ Vzhledem k dosavadnímu postoji ministerstva zdravotnictví je však oprávněná obava, že takto rychle to nepůjde. Za lesními mateřskými školami a řadou dalších organizací nesplňujících parametry dětské skupiny tak nyní tiká časovaná bomba. Poslední šancí pro změnu nebezpečného zákona je nyní Senát.

  Regulace místo alternativ
  Svoboda v pohybu (foto archiv Asociace lesních MŠ)Dosavadní stav byl takový, že rodič si mohl vybrat a případně iniciovat vznik takového zařízení pro děti, které považuje za nejlepší. Bez této formální možnosti by lesní mateřské školy do České republiky před pěti lety vůbec nepřišly. Úspěšně přitom fungují hned za hranicemi České republiky – v Německu jich je nyní 1500. Je otázkou, jaké další životaschopné koncepty čekají na svou příležitost. Se zákonem přesně definujícím formy péče o děti již nebudou mít šanci. Zákon tak připravuje českou společnost o pestrý výběr zařízení pro děti, a to pod hrozbou sankcí všem, kdo vybočí z nově ustanovené normy. Stačilo by přitom zachovat možnost volby stát se dětskou skupinou či nikoli. Pak by zákon přinášel skutečně novou alternativu namísto represivní regulace.

  Kolik máte záchodků
  Příroda všemi smysly (foto archiv Asociace lesních MŠ)Blýskáním na lepší časy je doporučení Sněmovny revidovat stávající hygienické normy platné pro předškolní zařízení. Při té příležitosti by mohla vzniknout samostatná legislativní úprava pro lesní mateřské školy. Toto směřování již dříve doporučilo ministerstvo školství v závěrech svého dvouletého pokusného ověřování lesní školky a dlouhodobě o ně usiluje Asociace lesních MŠ. Je otázkou, jak bude vypadat výsledná podoba lesní školky vyhovující pohledu Ministerstva zdravotnictví ČR. Jsme sice součástí Evropské unie, kde jsou lesní mateřské školy běžné, ale Česká republika je v tomto ohledu často „papežštější než papež.“ Trnem v oku zdravotníkům je výrazně jiné zázemí lesních školek vyplývající z převažujícího programu venku – bez určeného počtu toalet a umyvadel ve správné výšce v České republice, zdá se, nepřežijete.

  Rodičům zákon nepomůže
  Svoboda v pohybu (foto archiv Asociace lesních MŠ)S přibývajícími léty bezproblémového provozu lesních MŠ je čím dál více zřejmé, že rodiče jako kontrolní orgán fungují dobře. Nikdo z provozovatelů by dlouhodobě neudržel lesní školku s nevyhovujícím zázemím – rodiče hradící veškeré náklady by jednoduše své děti nepřihlásili. Nový zákon vrací rodiče do pozice, kdy si nemohou svobodně vybrat, co považují za nejlepší. A to jim k návratu do zaměstnání jen těžko pomůže. Zejména v situaci, kdy se jejich oblíbená lesní školka nebo mateřské centrum pro nevyhovující parametry zavřou.

  Bez boje nezmizí
  Jsme jako velká rodina (foto archiv Asociace lesních MŠ)Scénáře budoucího vývoje jsou zatím nejasné. Rodiče – zakladatelé lesních školek věnovali jejich vybudování mnoho energie a často i nemalých prostředků. Úspěšně fungující organizace, které díky nim vznikly, se proto bez boje nevzdají. Rodičů přesvědčených o kvalitě lesních MŠ jsou již v České republice stovky. Pokud si zákon zachová svou regulativní podobu a nepodaří se vytvořit legislativní úpravu lesních školek, jsou připraveni na velké protesty. A pokud ani ty nepomohou, nezbyde, než se uchýlit do dalších mezer v zákonech místo toho, aby byly lesní školky součástí moderního vzdělávacího systému.