Na základě kladných ohlasů členských organizací si dovolujeme upozornit na semináře, pořádané Akademií Havel, Holásek & Partners.

  Semináře vede vždy více lektorů, praktici spolu s všeobecně uznávanými experty z řad akademiků a soudců, kteří nabídnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu. V oblasti nového soukromého práva má AKADEMIE silný tým odborníků, kteří se podíleli na jeho tvorbě a přijímání, znají jeho inspirační zdroje, důvody, smysl a výklad. Jsou jimi spolutvůrci nového občanského zákoníku a velkých komentářů k němu – Milan Hulmák, Filip Melzer a Petr Tégl. Seminář o novinkách v soutěžním právu EU a ČR vede bývalý místopředseda ÚOHS Robert Neruda.

  Více informací a přihlašovací formulář na jednotlivé semináře naleznete na webových stránkách www.havelholasek.cz/akademie

  Dle sdělení Františka Korbela, prokuristy Akademie, poskytují neziskovým organizacím významné slevy. Ministerstvo spravedlnosti, kde byl František Korbel několik období v pozici náměstka, bylo předkladatelem nového Občanského zákoníku. Na jeho znění v oblasti spolkového práva spolupracovala i ČRDM, Junák i experti z dalších členských organizací. I díky osobě Františka Korbela se podařilo uchovat značnou míru svobody pro nastavení vnitřního uspořádání spolku.
  Někteří z vás si ho jistě pamatujete jako jednoho „z nejvyšších mužů ve státní správě“ ze semináře v Justiční akademii.

  Videozáznam z akce je možné shlédnout zde:

  Autor