Je tomu týden, co Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na nátlak odborné veřejnosti první část návrhu na novelizaci nového Občanského zákoníku.

  Hlasování (VS ČRDM 2014, foto Jiří Majer)

  Po seznámení se s rozsáhlým materiálem, resp. s jeho zveřejněnou první třetinou, a díky četným konzultacím s odborníky musím s politováním konstatovat, že se jedná o dílo, proti kterému je zapotřebí se razantně vymezit.
  Návrhy změn se dají rozdělit do tří kategorií.

  1. Formulační a nepodstatné změny, které nejsou nutné, ničemu nepomohou a ani neublíží. Jejich novelizace přispěje k přesvědčení lidu, že zákoník je špatný .

  2. Hrubé zásahy do svobod, které jsou představeny jako nutná úprava např. vzhledem k evropským směrnicím. Po prostudování problematiky konstatuji, že je to nesmysl.

  3. Skutečné a opodstatněné nedostatky, které ukázala soudní praxe. Těchto je naprostá menšina a ty je vhodné podpořit.

  ČRDM se bude věnovat připomínkování částí právnické osoby a spolky.
  Jako jeden příklad za všechny uvedu návrh na zrušení svobody pro stanovení nejvyššího orgánu spolku. Tím má být dle navrhovatelů nově povinně členská schůze. Nyní, stejně jako tomu bylo v našich zeměpisných šířkách vždy, se může spolek o svém vnitřním uspořádání rozhodnout svobodně sám. U velkých spolků je naprosto nereálné o členské schůzi vůbec uvažovat, natož ji uspořádat. Nutno dodat, že návrh počítá s výjimkou pro spolky, které si to již nastavily jinak. Tím se však jen zavádí zmatek a více kategorií spolků s různými právy.

  ČRDM trvá na maximální míře volnosti pro úpravu vnitřního uspořádání spolku, ctí, že demokracie je důležitá hodnota, není ale důležitější než svoboda. Demokracie je zásadní tam, kde se jedná o společenství, do kterého člověk vstupuje zpravidla bez zvláštního projevu vůle a ze kterého nemůže vystoupit, nebo může vystoupit jen velmi nesnadno za cenu velkých ztrát – například stát, obec apod. Do spolku ale vstupuje každý dobrovolně a může kdykoliv vystoupit.

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM