Od léta mohou zájemci žádat o příspěvek na realizaci česko-rakouských výměn dětí a mládeže. Nový program s názvem Rozjeď to s Tandemem! Rakousko se zaměřuje na mimoškolní setkání dětí a mládeže ve věku od 8 do 26 let.

    Jednotlivé výměny mohou být podpořeny až do výše 10 000 Kč. Zapojit se mohou spolky, střediska volného času, neformální skupiny mládeže, školní kluby, organizace zřizované církvemi a jiné neziskové subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež z celého Česka.

    Program navazuje na již tři roky existující program Rozjeď to s Tandemem!

    Více:
    http://zahranici.crdm.cz/prakticke-informace/novy-program-na-podporu-vymen-mladeze-s-rakouskem/