Česká rada dětí a mládeže hostila ve čtvrtek 11. září odpoledne kulatý stůl ke spolkovému právu.

  Pořádal jej NETT, o.s., nezáviský think tank pro občanskou společnost.

  Kulatý stůl neziskových organizací k NOZ 11. září 2014 - vpravo Marek Šedivý Zástupci spolků a dalších neziskových organizací debatovali nad tématy, která se jich v novém Občanském zákoníku (NOZ) přímo dotýkají, jako posuzování povahy právnické osoby, postavení spolků v daňové legislativě (daňová zvýhodnění, podnikání a jiná výdělečná činnost) nebo postup podle přechodových ustanovení NOZ.

  Kulatý stůl neziskových organizací k NOZ 11. září 2014 - Petr Pavlok Za sektor dětí a mládeže se kulatého stolu účastnil Aleš Sedláček a Petr Pavlok.

  Kulatý stůl neziskových organizací k NOZ 11. září 2014 - vpravo Josef Štogr Cílem setkání nebylo hledat společná stanoviska, ale sdílet někdy odlišné pohledy na výklad spolkového práva v NOZ a snaha připravit si pole pro případný společný postup a reakci na očekávanou novelizaci NOZ ve vztahu ke sdružením a spolkům, případně dalším subjektům ve veřejném prostoru.

  Související informace:

  Kulatý stůl k NOZ - zástupci neziskových organizací NETT, o.s., nezáviský think tank pro občanskou společnost:
  www.ttnett.cz

  Česká rada dětí a mládeže:
  www.crdm.cz

  Portál České rady dětí a mládeže k novému Občanskému zákoníku (NOZ):
  http://noz.crdm.cz

  Autor