K datu 1. 10. 2014 je možné naposledy v tomto roce předkládat projektové žádosti v oblasti mládeže v rámci programu Erasmus+.

    Národní agentura programu, Dům zahraniční spolupráce (DZS), připravila celkem 20 informačních akcí, 6 v Praze a 14 v regionech… Více informací si můžete stáhnout z letáku na:
    http://www.msmt.cz/mladez/posledni-vyzva-k-predkladani-projektu-v-letosnim-roce-v
    nebo najdete na:
    http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/