Ve čtvrtek, 2. října 2014 od 18 hodin, se uskuteční pátý ročník smutečního shromáždění pořádaného ke Světovému dni hospodářských zvířat. V Praze ve střední části Václavského náměstí budou proneseny krátké pietní proslovy v několika jazycích, zapálí se smuteční svíce a položí věnce k uctění památky zabitých zvířat. V 18:30 se shromáždění vydá na průvod Prahou v čele se symbolickou rakví.
    Silvestr Vandrovec Špaček z občanského sdružení Otevři oči, které událost pořádá, k důvodu konání akce uvádí: „Po celém světě jsou ročně zabity miliardy tzv. hospodářských zvířat. Denní realitou většiny z nich je utrpení jak psychické, tak fyzické. Živočišný průmysl se tuto realitu snaží skrývat, naší snahou je na ni upozorňovat, aby nebyla zapomenuta.“

    Uctít památku zabitých zvířat se rozhodli pořadatelé i v dalších českých městech…

    Podrobnosti k akci a místům konání najdete na:
    http://www.sdhz.cz/shromazdeni/