Pocházejí z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Ruska a Ukrajiny.

  Mají odvahu ke střetům, jsou vynikající debatéři a vědí, jak se dají kritická témata zpracovat ve věcné diskusi. Dva vítězové republikových kol soutěže v německém jazyce Jugend debattiert international/ Mezinárodní debaty mládeže se účastní v říjnu Mezinárodního finále ve Varšavě.

  Mezinárodní finále projektu Jugend debattiert international / Mezinárodní debaty mládeže je vyvrcholením soutěže. Vítězky a vítězové republikových kol se během finálového týdne od 13. do 18. října účastní profesionálního debatního tréninku, bohatého doprovodného programu a především zažijí napínavé debaty. V kvalifikačních kolech se budou zabývat tématy studiních poplatků, použití netestovaných léků při epidemiích nebo odstranění sporných památníků. Po finálové debatě na téma „Mají být zakázány extremistické strany?“ rozhodne porota o mezinárodním vítězi.

  Jugend debattiert international / Mezinárodní debaty mládeže probíhá od roku 2005 na středních školách ve střední a východní Evropě, přičemž v hostitelské zemi Polsku a v České republice projekt začal. Od té doby se soutěž etablovala v osmi zemích a zaměřuje se na lidská práva a jejich historické pozadí. Projekt vyzdvihuje roli debaty jako prostředku demokratického řešení konfliktů a přispívá k porozumění mezi národy. V rámci podpory znalostí němčiny ve zúčastněných zemích a bilatarálních kulturních vztahů, se soutěž koná v německém jazyce.

  Jugend debattiert international je společný projekt Goethe-Institutu, Nadace „Vzpomínka, zodpovědnost a budoucnost“, Obecně prospěšné nadace Hertie a Centrály pro zahraniční školství.

  Mediálními partnery VIII. Mezinárodního finále jsou fluter – magazín pro mládež Spolkové centrály pro politické vzdělávání, vzdělávací portál deníku Gazeta Wyborcza edulandia.pl, časopis pro žáky Cogito a Polskie Radio RDC. V Polsku projekt podporují Nadace polsko-německé spolupráce a Spolek polských absolventů mezinároního parlamentního stipendia.

  Další informace k projektu Jugend debattiert international:

  • V němčině: www.jugend-debattiert.eu

  • V češtině: www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/jdi/csindex.htm

  • facebook: www.facebook.com/JugendDebattiertInternational