„Má být amnestie prezidenta republiky vyškrtnuta z ústavy ČR?“ O této otázce debatovali nejlepší studenti ve finále soutěže Mezinárodní debaty mládeže / Jugend debattiert international.

  Ivan Michňa z Gymnázia Thomase Manna a Stella Zlateva z Německé školy v Praze se díky svým argumentačním dovednostem umístili na předních pozicích. V říjnu budou reprezentovat Česko na mezinárodním finále soutěže ve Varšavě.

  Nasazení i kontroverze, ale také férový a věcný styl debatování – tak vypadalo již 10. celostátní finále soutěže Mezinárodní debaty mládeže. Čtyři mladí talentovaní debatéři předvedli v zaplněném sále Českého muzea hudby v Praze napínavou výměnu argumentů pro a proti vyškrtnutí článku o amestii prezidenta republiky z ústavy České republiky. Ivan Michňa v němčině výborně argumentoval proti amnestii a přesvědčil porotu o svých rétorických schopnostech.

  Umění argumentovat v cizím jazyce se Ivanovi a Stelle bude hodit nejen v dalším životě, ale také v mezinárodním finále soutěže ve Varšavě. Tam se v říjnu tohoto roku střetnou s nejlepšími debatéry z Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Ruska a Ukrajiny.

  Při debatování v němčině mohou studenti využívat a zlepšovat své jazykové znalosti.

  „Žijeme ve střední Evropě a naši sousedi mluví německy. Je důležité umět jazyk našich sousedů, přispívá to k vzájemnému porozumění. A přesně tomu napomáhá projekt Mezinárodní debaty mládeže“, ocenil Petr Mlsna, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy přínos projektu ve svém projevu na celostátním finále. Mezinárodní debaty mládeže v České republice probíhají od roku 2005, v tomto školním roce se do projektu zapojilo více než 450 žáků na 25 školách z celé republiky.

  Mezinárodní debaty mládeže / Jugend debattiert international je soutěž pro žáky, kteří se učí němčinu na středních školách ve střední a východní Evropě. Projekt chce svým účastníkům nabízet podněty ke kritické reflexi společensky a politicky významných témat a přispívat tak k jejich politickému vzdělávání. Debatování v němčině přispívá ke zlepšení jazykových znalostí studentů a aktivně je zapojuje do vyučování. Letos se do projektu zapojilo přes 2.000 studentů na více než 120 středních školách v 8 zemích, z toho 450 studentů bylo z ČR.

  Mezinárodní debaty mládeže / Jugend debattiert international je projekt Goethe-Institutu, Nadace „Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost“, Obecně prospěšné nadace Hertie a Německé centrály pro vzdělávání v zahraničí. V České republice projekt finančně podporuje také Česko-německý fond budoucnosti.

  Mediálním partnerem 10. celostátního finále byl česko-německý portál JaDu.cz.

  Další informace k projektu Jugend debattiert international:

  http://www.adam.cz/clanek-2014100054-po-osme-se-konalo-ve-varsave-mezinarodni-finale-pro-nejlepsich-16-debatantu-ze-stredni-a-vychodni-evropy.html

  • V němčině: www.jugend-debattiert.eu

  • V češtině: www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/jdi/csindex.htm

  • facebook: www.facebook.com/JugendDebattiertInternational