Diskutují při Vaší činnosti mladí lidé nad celospolečenskými, evropskými nebo i místními tématy, která se jich dotýkají? Realizujete přímo participační projekty mládeže?

  Chcete se více dozvědět o strukturovaném dialogu s mládeží a organizacemi mládeže? Chcete se zapojovat a vyjadřovat k politice mládeže? Chcete vědět, jak se může zapojit Vaše organizace a kde získat 100 % financování na participativní projekty a strukturovaný dialog? Zajímáte se o práva mladých lidí a jejich participaci na politice?

  Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je síťovací setkání určené právě pro Vás! Pokud by na některou otázku odpověděl kladně někdo jiný z Vaší organizace, budeme rádi, pokud zprávu předáte dále.

  Strukturovaný dialog s mládeží - národní pracovní skupina Síťovací setkání pořádá Česká rada dětí a mládeže a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží. Setkání se uskuteční dne 13. listopadu 2014 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, Budova C od 9.00 do 17.00 hodin. Představíme Vám současný koncept v návaznosti na novou státní Koncepci na podporu mládeže 2014–2020, dozvíte se o aktuálních konzultacích s mladými pro Evropskou unii, seznámíte se s výstupy z výzkumů v oblasti přístupu mladých lidí k právům v ČR a politické participace.

  Svoji účast potvrďte prosím co nejdříve na michaela.cvachova@crdm.cz
  Těšíme se na setkání!

  Program setkání najdete v dokumentu:
  Pozvánka na Síťovací setkání ke strukturovanému dialogu s mládeží + program

  Česká rada dětí a mládeže (historické logo 1998 - 2018)Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bližší informace o strukturovaném dialogu a Národní pracovní skupině naleznete zde: http://crdm.cz/projekty/narodni-pracovni-skupina-pro-strukturovany-dialog-s-mladezi/

  Spolufinancováno z Erasmus+ programu Evropské unie

  Síťovací setkání je realizováno v rámci projektu „Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží 2014“ spolufinancovaného Evropskou unii v rámci programu Erasmus+ a příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

   

  Autor