Nezisková organizace Letní dům pořádá ve čtvrtek 20. listopadu od 16:30 lampionový podvečer „Řeka přání“ na náplavce poblíž Hergetovy cihelny. Návštěvníci si budou moci koupit vodní lampiony přání a společně „rozsvítit“ Vltavu.

  Letní dům pořádá ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 16:30 benefiční lampionový podvečer

  V roli prodejců se představí mj. herci Alice Bendová a Petr Vacek. Výtěžek je určen na programy podporující osobnostní rozvoj dětí vyrůstajících v dětských domovech či bez fungujícího rodinného zázemí. Podvečerem bude provázet hudebník a moderátor Vojtěch Lavička.

  „Ve čtvrtek 20.11.2014 uplyne 25 let od přijetí Úmluvy o právech dítěte OSN. Podle ní musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí. Co je však zájem dítěte? V rámci Řeky přání jsme se ptali dětí či mladých dospělých, kteří vyrůstali v ústavní výchově, na jejich přání a sny. Akcí chceme zviditelnit právo dítěte znát své rodiče spolu s právem na jejich péči, a poukázat na nedostatky ústavní výchovy, která mnohými svými parametry nepřipravuje děti dobře na samostatnost. Dítě zde postrádá zážitek skutečných rodinných vazeb a atmosféry domova. Po dobu, kdy jsou děti v dětském domově umístěny, s jejich rodinami zpravidla nikdo na zlepšení situace cíleně nepracuje, “ říká ředitel Letního domu Cyril Zákora.

  Letní dům pořádá ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 16:30 benefiční lampionový podvečer „Lampiony, které vypustíme na hladinu, budou symbolizovat, kolik dětských přání můžeme společně pomoct splnit. Akce bude zároveň malým zastavením, kde nebude chybět živá hudba v podání bluesového kytaristy Guye Bennetta a známého swingového trumpetisty Ladislava Kouckého. Celý večer vyvrcholí po 19. hodině vystoupením skupiny Hypnotica, která představí na Vltavě svou ohnivou show,“ popisuje program fundraiserka Jana Horáková.

  Občanské sdružení Letní dům pracuje již 17 let s dětmi a mladými lidmi, kteří vyrůstají v dětských domovech. Z výtěžků akcí, které sdružení pořádá, financuje například tréninkové a sociálně-terapeutické pobyty.


  Občanské sdružení Letní dům
  Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

  Více informací naleznete na www.letnidum.cz