Už jste někdy zkusili pořádat sbírku pro nemocné, pečovat o huculské koníky, soutěžit s babičkami a dědečky, testovat složení vody ve studánkách?

  Nebo hledat kamarády mezi vrstevníky s nejrůznějšími hendikepy, učit děti z pěstounských rodin a dětských domovů jak nejlépe vykročit do života, natočit dokumentární film o pronásledovaných a utiskovaných nebo třeba pomáhat lidem s fobiemi či rozebírat tvrzení našich politiků z hlediska pravdivosti? S těmito a ještě mnoha dalšími nápady a užitečnými aktivitami se do 3. ročníku soutěže Brána k druhým přihlásilo celkem 21 týmů dětí a mladých lidí z celé republiky.

  Do 3. ročníku soutěže Brána k druhým se přihlásilo celkem 21 týmů dětí a mladých lidí Porota složená ze zástupců pořádajících ministerstva školství a Národního institutu pro další vzdělávání a dále ČRDM, SP DDM a patronů soutěže, vybrala po náročném hodnocení šest týmů, které se 24. listopadu zúčastnily nejen slavnostního vyhlášení výsledků a ocenění v podobě symbolických klíčků, ale celého dne prožitého v Praze – v Českém rozhlase, při besedě s patrony soutěže Táňou Fischerovou a Petrem Vackem a při prohlídce dopravní expozice Národního technického muzea.

  Do 3. ročníku soutěže Brána k druhým se přihlásilo celkem 21 týmů dětí a mladých lidí A kdo se umístil mezi vítězi soutěže? V kategorii dětí do 18 let to byla skupina šesti a sedmiletých dětí Spirála života ze školní družiny při ZŠ Majakovského. Se svou vedoucí Naďou Kalábovou děti potěšily klienty domova pro seniory nejen pěkným programem, ale také vlastnoručně vyrobenými dárky a přípravou i realizací soutěží, kterými udělaly babičkám a dědečkům velkou radost. Dalším oceněným týmem byli studenti Gymnázia ve Vítkově, kteří si říkají Jen tak, protože se „jen tak“ pustili do pomoci tělesně i mentálně postiženým dětem a z jejichž dlouhodobé aktivity vznikla mnohá přátelství. Vedoucí jejich týmu byla Karína Kopecká. Studenti z Gymnázia v Kadani během svého programu Od studánky ke studánce na kolech nejenže mapovali studánky a připravovali informační tabule, ale vodu ve studánkách tak pravidelně podrobovali chemickému a bakteriálnímu rozboru a úspěšně jednali se starostou města o stavu životního prostředí a o finanční podpoře svého projektu.

  V kategorii mládeže od 18 do 26 let získali ocenění členové týmu Vteřina poté, kteří sami prošli zkušeností dětských domovů a nyní svůj volný čas věnují setkáváním s dětmi z děcáků, aby jim poskytovali důležité informace i právní rady a i jinak jim napomáhali při jejich startu do života po opuštění dětského domova. Podobný záměr měli i mladí lidé z druhého oceněného dospěláckého týmu, který si stylově říká Hůstý vlasy. Půl roku totiž dospívajícím z pěstounských rodin zprostředkovávali možnost vyzkoušet si práci kadeřníka, vizážisty, modelky a fotografa. Matyáš Valeš, který byl jakýmsi „duchovním otcem“ tohoto nápadu, o tom mimo jiné říká: Chtěli jsme jim ukázat směr k zajímavému kreativnímu povolání, chtěli jsme, aby získali větší sebedůvěru, sebepoznání, navázali nová přátelství s dětmi s podobným životním příběhem a užili si svých „pár minut slávy“. Letos porota udělila i zvláštní cenu týmu z Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně, Kameníkovcům, které trápilo, že v lesích podél turistické stezky je velké množství drátů ohrožujících jak lesní zvěř, tak i děti, které stezku opustí. A tak se ve spolupráci s odborem životního prostředí pustili do systematického čištění tohoto prostoru.

  Do 3. ročníku soutěže Brána k druhým se přihlásilo celkem 21 týmů dětí a mladých lidí V následné besedě s Táňou Fischerovou a Petrem Vackem zazněla od přítomných dětí a mladých lidí řada otázek, které obsahovaly témata docela legrační (například Myl jste si dneska vlasy?, Kolik to tady stálo?) i skutečně vážná (Lhali jste někdy ve svém životě?, Co můžete doporučit tomu, kdo se chce stát hercem?, Co vám přinesla účast v prezidentských volbách?). Díky aktivnímu přístupu členů vítězných týmů byla nakonec beseda zábavou nejen pro přítomné děti a mladé lidi, ale i pro „zpovídané“ herce.

  Za rok se podobného setkání mohou zúčastnit další týmy. V současné době už totiž běží nové soutěžní období, které začalo 1. září 2014 a ukončeno bude 31. srpna 2015. Zveme tedy všechny party, které dělají něco užitečného pro ostatní (a tím i pro sebe), k účasti ve 4. ročníku soutěže Brána k druhým.
  Potřebné informace jsou na adrese:

  http://znv.nidv.cz/informacni-servis/souteze/brana-k-druhym/

  Svatava Šimková a Jiří Zajíc, NIDV

  Autoři