Nejlepší zaměstnavatelé mají o polovinu více motivovaných zaměstnanců ve srovnání s ostatními firmami, tvrdí studie Best Employers společnosti Aon Hewitt.

  Jedenáctý ročník studie Best Employers Česká republika, organizovaný společností Aon (divize Aon Hewitt), zná své vítěze. Z 50 zaregistrovaných firem z různých odvětví se v kategorii Malé a střední společnosti na 1. místě umístila firma Cisco Systems a mezi velkými společnostmi zvítězila společnost SolarWinds. O umístění obou společností na vrcholu žebříčku rozhodla nadstandardně vysoká míra motivovanosti jejich zaměstnanců.

  Hlavním kritériem této studie, ze které se na základě celosvětové metodiky sestavuje žebříček nejlepších zaměstnavatelů, je hodnocení firmy vlastními zaměstnanci. Studie potvrzuje, že motivovaný zaměstnanec o svojí firmě mluví pozitivně, spojuje s ní svoji budoucnost a vynakládá úsilí navíc, které pomáhá zlepšovat obchodní výsledky společnosti. Vítězné společnosti se vyznačují vysokou mírou motivovanosti, důvěryhodným vedením, kulturou vysoké výkonnosti, dobrou pověstí jako zaměstnavatel a aktivní prací na udržení svých výsledků.

  Podmínky pro zařazení mezi nejlepší zaměstnavatele v roce 2014 splnilo v kategorii Malé a střední společnosti pět firem (z celkových 31 přihlášených v této kategorii) a pět firem v kategorii Velké společnosti (z 19 firem).

  Kdo tedy patří pro tento rok mezi nejlepší zaměstnavatele České republiky?

  V kategorii Malé a střední společnosti (do 250 zaměstnanců) se umístili:

  1. CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. (Informační technologie)
  2. GMC Software Technology s.r.o. (Informační technologie)
  3. Hilti ČR spol. s r.o. (Stavební průmysl)
  2. MICROSOFT s.r.o. (Informační technologie)
  5. RSJ a.s. (Finanční služby)

  V kategorii Velké společnosti nejlepší zaměstnavatele reprezentují:

  1. SolarWinds Czech s.r.o. (Informační technologie)
  2. NetSuite Czech Republic s.r.o. (Informační technologie)
  3. SAP ČR, spol. s r.o. (Informační technologie)
  4. Red Hat Czech s.r.o. (Informační technologie)
  5. CEMEX Czech Republic, s.r.o. (Stavební průmysl)

  Ivana Vandlíčková, projektová manažerka studie Best Employers, Aon Hewitt, říká: „V průměru mají nejlepší firmy 80 % svých zaměstnanců motivovaných, což je o 26 procentních bodů více ve srovnání s ostatními firmami na trhu. Jejich vyšší míra motivovanosti vyplývá z několika oblastí, k nejdůležitějším patří férovější přístup vedení k zaměstnancům, lepší pověst společnosti, spravedlivá mzda a odpovídající benefity a schopnost lépe přilákat a udržet lidi.“

  Podle samotných zaměstnanců se u těch nejlepších vrcholové vedení chová k zaměstnancům jako k tomu nejcennějšímu, co firma má (69 % vs 40 % u ostatních). Zároveň nejlepší společnosti plní sliby, které dávají svým zaměstnancům (81 % vs 55 %), přistupují k nim čestně (83 % vs 52 %) a vytváří prostředí, které je otevřené a akceptuje individuální rozdíly (84 % vs 58 %). Best Employers jsou také vnímáni jako atraktivnější zaměstnavatel, který dokáže přilákat lidi potřebné k dosažení svých cílů (76 % vs 46 %) a zároveň je ve společnosti udržet (76 % vs 48 %).

  U těch nejlepších zaměstnavatelů má až 69 % zaměstnanců pocit, že jejich mzda odpovídá jejich přínosu společnosti (v porovnání s 40 % u ostatních). Tito zaměstnanci mají také pocit, že v porovnání s ostatními společnostmi jsou odměňováni spravedlivě (75 % vs 45 %). Best Employers poskytují zaměstnanců takové benefity, které odpovídají jejich potřebám (to tvrdí 84 % zaměstnanců u těch nejlepších a 57 % zaměstnanců u ostatních společností).

  Míra motivovanosti v České republice mírně klesá a současně klesá i spokojenost zaměstnanců

  Průměrná míra motivovanosti v České republice klesla o 1 procentní bod, z 61 % na 60 %. Společně s klesající mírou motivovanosti jsme zaznamenali i klesající trend ve většině měřených oblastí pracovního života. Největší poklesy vidíme v tom, že je méně zaměstnanců, kteří rozumějí, na čem závisí jejich mzda a zaměstnanci také u svých zaměstnavatelů vnímají, že jsou méně ochotni s nimi sdílet své finanční úspěchy. Další negativní trend se objevuje v oblasti souladu hodnot zaměstnanců a společnosti. Zaměstnanci v porovnání s minulým rokem mají pocit, že školení, kterých se účastní, nejsou tak užitečná pro jejich práci.

  Proč se snažit o vybudování kultury s vysokou motivovaností?

  Dva ukazatele, které také ovlivňují výkonnost společnosti, jsou míra fluktuace zaměstnanců a počet žádostí, které firma obdrží, když hledá nové uchazeče. Celková míra fluktuace u Best Employers je 6 %, u ostatních společností je to více než dvojnásobek (13 %). Nejlepší zaměstnavatelé dostávají více žádostí o zaměstnání (51 vs 35 žádostí na nové pracovní místo), jsou atraktivnější pro uchazeče, což dělá firmu konkurenceschopnou a do budoucna lépe udržitelnou. Hlavním důvodem, proč se snažit o vybudování společnosti s vysokým podílem motivovaných zaměstnanců, jsou dlouhodobě lepší obchodní výsledky. Konkrétně jde o celkovou návratnost na akcionáře. Společnosti, které dosahují vysoké míry motivovanosti, tedy nad 67 %, mají o 50 % vyšší návratnost na akcionáře oproti průměru.

  Metodologie studie Best Employers
  Účast ve studii je dobrovolná. Mohou se do ní přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců a působí na českém trhu min. 2 roky. Zájemci se mohou do studie přihlásit prostřednictvím internetové stránky studie www.BestEmployers.cz.

  Pro stanovení pořadí v žebříčku a získání dat pro další budování motivovanosti používá společnost Aon Hewitt 3 základní nástroje:
  1. Průzkum motivovanosti a spokojenosti mezi zaměstnanci a středními manažery zúčastněných společností;
  2. Dotazník pro vedení společnosti, který je určen pro nejvyšší vedení firmy;
  3. Audit personálních politik – dotazník, určený pro personální oddělení, zkoumá personální praktiky a politiky ve společnosti.
  Klíčovým pojmem pro určení pořadí společnosti v žebříčku je tzv. motivovanost, v průzkumech společnosti Aon Hewitt definovaná jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, které se projevuje 3 typy chování zaměstnance:
  – zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně před svými známými a rodinou. Společnost by doporučili jako dobrého zaměstnavatele („SAY“);
  – zaměstnanci se společností spojují svou profesní budoucnost a chtějí v ní zůstat pracovat („STAY“);
  – zaměstnanci v práci vynakládají úsilní nad rámec svých povinností, které přispívá k lepším výsledkům firmy („STRIVE“).

  Aon Hewitt
  Divize Aon Hewitt je jednou ze tří divizí společnosti Aon. Aon Hewitt patří mezi největší mezinárodní a outsourcingové společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů na světě. Spolupracuje se společnostmi v oblastech zaměstnaneckých benefitů, talent managementu a při zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím motivované pracovní síly. Aon Hewitt nastavuje, implementuje, komunikuje a administruje širokou škálu strategií týkajících se rozvoje zaměstnanců, odchodů do důchodu, řízení investic, zdravotní péče, odměňování a talent managementu. Pomocí více než 29000 profesionálů v 90 zemích světa Aon Hewitt dělá svět lepším místem pro práci pro společnosti a jejich zaměstnance.

  V České republice a na Slovensku Aon Hewitt poskytuje poradenské služby v oblasti zvyšování motivovanosti zaměstnanců a manažerů, budování vyrovnané firemní kultury, řízení odměňování zaměstnanců a zvyšování hodnoty značky zaměstnavatele.

  Aon Hewitt je autorem metodologie studie Best Employers.

  Pro více informací navštivte www.aonhewitt.com

  Autor