Všude po Evropě se skupiny připravují na příjezd do Prahy, organizují setkání a modlitby.

  Už nyní je k dispozici ke stažení dokument s písněmi pro setkání v Praze, který je možné v přípravách využít.

  Evropské setkání mladých Taizé Strasbourg 2013 V Polsku, odkud přijede největší množství mladých účastníků, bylo zorganizováno před několika týdny víkendové setkání v různých městech a regionech pro mladé lidi, kteří se připravují, že pojedou do Prahy.

  Do České republiky přijely dvě mladé dobrovolnice z Taizé navštívit a povzbudit mladé z ostatních měst, aby přijeli do Prahy a setkání se zúčastnili.

  Evropské setkání mladých Taizé Strasbourg 2013 Od září v Praze tvrdě pracuje mezinárodní tým složený z bratrů z Taizé, sester ze dvou kongregací, které žijí v Taizé, a šestnácti dobrovolníků. V přípravném centru, které se nachází v Kafkově domě v samém srdci historického centra, je čím dál tím rušněji konáním schůzek a přijímáním návštěv.

  V polovině listopadu se konal víkend „otevřených dveří“, při kterém měly místní týmy, které se podílejí na přípravách setkání, mimo jiné příležitost zhlédnout výstavu o Taizé v prvním patře a setkat se s mladými dobrovolníky, kteří mají na starost jejich oblast. Mluvilo se o všech možných praktických otázkách, včetně těch nejdůležitějších týkajících se ubytování.

  V tuto chvíli ještě stále chybí asi 1500 míst. Chcete-li se stát na pár dní hostiteli, více se dozvíte na: www.taizepraha.cz/ubytovani

  Evropské setkání mladých Taizé se koná od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze

  Jeden z bratrů, který připravuje setkání, píše:

  Jednotlivé etapy příprav doprovází úvahy vztahující se ke čtvrtstoletí, které rozděluje dvě evropská setkání v Praze: „Před 24 lety se setkání konalo přesně v tu pravou chvíli: mohli jsme sdílet s mnoha dalšími radost z naší znovunalezené svobody. Dnes jsme trochu unavení a potřebujeme obnovit tuto radost. I v tomto roce přichází setkání v pravý čas.“

  Kolikrát jsme slyšeli Čechy říkat: „Tvrdí se, že jsme nejateističtější národ v Evropě, ale není to tak úplně pravda. Mnozí zde žízní po něčem neviditelném, po něčem duchovním.“ Jeden mladý Čech, který je součástí našeho přípravného týmu, se vyjádřil: „Jsme v centru Evropy a pokoušíme se oživit pramen lásky, který je neustále přítomný v srdcích mnoha lidí…, ale občas je zanesený mnohým kamením a překážkami, které nám brání žít s opravdovou otevřeností a radosti.

  Mladí i starší lidé stejně jako duchovní různých církví říkají: toto hluboké očekávání je dobře hmatatelné, projevuje se možná určitou laskavostí, citlivostí ke kráse a přímostí srdce, které potkáváme na každém kroku.

  Jak toto setkání odpoví na všechna tato očekávání? Nevíme. Ale náš malý „přípravný tým“ od poloviny září pokračuje v brázdění města a okolních vesnic. Někdy jsme překvapeni tím, že najdeme kostel plný lidí, ale občas také kostel jen s jedním nebo dvěma lidmi, kteří odpověděli na naše pozvání. Pro dobrovolníky z Taizé mohou být obě tyto situace zahanbující, ale pracují vždy ve dvojicích, což jim pomáhá vzájemně se povzbuzovat.

  Nechybí nám podpora ze strany mladých Pražanů, kteří přicházejí každý den pomáhat s telefonáty v češtině, překlady textů, nebo nás doprovázet na schůzkách… Představitelé církví několikrát poslali všem slova povzbuzení. Katolický arcibiskup v jedné farnosti při bohoslužbě řekl: „Toto setkání bude znamením naší jednoty ve křtu a ve víře.“

  Postupně se spřádá síť přátelství a důvěry, posilovaná den co den modlitbou: ráno a v poledne v malé kapli v našem přípravném centru, a večer, je-li to možné, ve farnostech, které přijmou mladé na konci roku. Když se večer vrátíme ze všech setkání, sejdeme se v kapli, kde zazpíváme nějakou píseň, přečteme krátký úryvek z Bible a setrváme chvíli v tichu. To nám pomáhá zachovávat si ve všem, co děláme, správnou perspektivu.