Mladí lidé v Třebíči mají o něco blíže k informacím. Informační centrum pro mládež v těchto dnech rozmístilo po základních a středních školách nové informační stojany na propagační letáky a publikace.

  Prozatím se podařilo stojany umístit na dvanácti místech, ale vedoucí ICM Michal Kochtík doufá, že začátkem ledna se jejich počet ještě zvýší.

  „V dnešní době plné informačních technologií je důležité dostat k žákům a studentům ty správné informace,“ říká Michal Kochtík a dodává: „na stojanech budou jen nekomerční informace třebíčských neziskových organizací a škol.“

  O kousek blíž k informacím - ICM Třebíč ICM na tomto projektu spolupracuje se Studentským parlamentem. Na každé škole se o stojan stará koordinátor z řad žáků, který bude dohlížet na aktuálnost informací a vzhled stojanu. „Každá organizace, která má o umístění vlastní propagace zájem, může letáky nebo publikace přinést do ICM na Hasskově ulici. O umístění do stojanů na školách se postarají naši koordinátoři,“ upřesňuje Kochtík.

  Projekt umístění stojanů je realizován za finanční podpory Města Třebíč a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  Informační centrum pro mládež Třebíč
  Informační centrum pro mládež v Třebíči je zřízeno Občanským sdružení KADET. Bylo založeno v roce 2009. ICM je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně – patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Informace poskytuje na webu, facebooku, ale i telefonicky, e-mailem, či osobně.

  Autoři